Celkem nalezeno 2041 dokumentů. (9. strana, celkem 137 stran)

KódReferenceNázevStav
11396/13JOIN(2013) 23 finalSpolečné sdělení Radě Strategický rámec pro oblast Velkých jezerVzato na vědomí bez projednávání
11381/13COM(2013) 404 finalNávrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o určitých pravidlech upravujících žaloby o náhradu škody podle vnitrostátního práva v případě porušení právních předpisů členských států a Evropské unie v oblasti hospodářské soutěžeVzato na vědomí bez projednávání
11302/13COM(2013) 422 finalSDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Čtvrtá výroční zpráva o přistěhovalectví a azylu (2012)Vzato na vědomí bez projednávání
11289/13COM(2013) 418 finalNávrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění některé směrnice v oblasti životního prostředí, zemědělství, sociální politiky a veřejného zdraví z důvodu změny statusu Mayotte vůči UniiVzato na vědomí bez projednávání
11284/13COM(2013) 427 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2368/2002, pokud jde o zahrnutí Grónska do provádění Kimberleyského systému certifikaceVzato na vědomí bez projednávání
11277/13COM(2013) 429 finalNávrh rozhodnutí Rady, kterým se stanoví pravidla a postupy s cílem umožnit Grónsku členství v Kimberleyském systému certifikaceVzato na vědomí bez projednávání
11247/13COM(2013) 421 finalNávrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se schvaluje aktualizace makroekonomického ozdravného programu PortugalskaVzato na vědomí bez projednávání
11236/13COM(2013) 307 finalNávrh rozhodnutí Rady o uplatňování předpisu Evropské hospodářské komise OSN (EHK OSN) č. 41 o jednotných ustanoveních pro schvalování motocyklů z hlediska hlukuVzato na vědomí bez projednávání
11177/13COM(2013) 342 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o poskytování a kvalitě statistik pro postup při makroekonomické nerovnovázeVzato na vědomí bez projednávání
11159/13COM(2013) 315 finalNávrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o zavedení interoperabilní služby eCall v celé EUVzato na vědomí bez projednávání
11155/13JOIN(2013) 13 finalSpolečná zpráva Evropskému parlamentu a Radě Zvláštní administrativní oblast Hongkong: Výroční zpráva za rok 2012Vzato na vědomí bez projednávání
11124/13COM(2013) 316 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o požadavcích na schválení typu pro zavedení palubního systému eCall a o změně směrnice 2007/46/ESVzato na vědomí bez projednávání
11092/13COM(2013) 417 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění některá nařízení v oblasti rybolovu a zdraví zvířat z důvodu změny statusu Mayotte vůči UniiVzato na vědomí bez projednávání
11088/13COM(2013) 412 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o uplatňování nařízení (ES) č. 1523/2007, kterým se zakazuje uvádět na trh, dovážet do Společenství a vyvážet z něj kočičí a psí kůže a výrobky obsahující tyto kůžeVzato na vědomí bez projednávání
11064/13COM(2013) 343 finalPředloha návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2009/71/EURATOM, kterou se stanoví rámec Společenství pro jadernou bezpečnost jaderných zařízení -návrh předložený ke stanovisku Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru podle článku 31 Smlouvy o EuratomuVzato na vědomí bez projednávání

<<5678910111213>>ISP (příhlásit)