Celkem nalezeno 1674 dokumentů. (86. strana, celkem 112 stran)

KódReferenceNázevStav
 7199/18COM(2018) 250 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - Zpráva o pokroku v provádění evropského programu pro migraciVzato na vědomí bez projednávání
 7184/18COM(2018) 126 finalNávrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se Maďarsku povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článku 193 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnotyVzato na vědomí bez projednávání
 7181/18COM(2018) 91 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Druhá výroční zpráva o nástroji pro uprchlíky v TureckuProjednat
 7173/18COM(2018) 252 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 810/2009 establishing a Community Code on Visas (Visa Code) - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 810/2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex)Vzato na vědomí
 7172/18COM(2018) 251 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Přizpůsobení společné vízové politiky novým výzvámVzato na vědomí
 7125/18COM(2018) 118 finalZpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu o účincích článků 199a a 199b směrnice Rady 2006/112/ES v oblasti boje proti podvodůmVzato na vědomí bez projednávání
 7081/18COM(2018) 123 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Výroční zpráva o provádění nástrojů Evropské unie pro financování vnější činnosti v roce 2016Vzato na vědomí bez projednávání
 7066/18COM(2018) 93 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o expozice v krytých dluhopisechVzato na vědomí
 7064/18COM(2018) 94 finalNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o vydávání krytých dluhopisů a veřejném dohledu nad krytými dluhopisy a o změně směrnic 2009/65/ES a 2014/59/EUVzato na vědomí
 7055/18COM(2018) 127 finalNávrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí další makrofinanční pomoci UkrajiněVzato na vědomí bez projednávání
 7050/18COM(2018) 122 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat na 99. zasedání Výboru pro námořní bezpečnost Mezinárodní námořní organizace v souvislosti s plánovaným přijetím změn pravidel II-1/1 a II-1/8-1 úmluvy SOLAS, schválením příslušných pokynů k počítačové podpoře stability pro kapitána v případě zaplavení u stávajících osobních lodí a přijetím změn Mezinárodních předpisů pro použití postupů požárních zkoušek, 2010Vzato na vědomí bez projednávání
 7049/18COM(2018) 113 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podnikyVzato na vědomí
 7048/18COM(2018) 99 finalNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2014/65/EU o trzích finančních nástrojůVzato na vědomí
 7042/18COM(2018) 111 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat na 55. zasedání Odborné komise pro přepravu nebezpečných věcí Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu, pokud jde o některé změny dodatku C k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě použitelné od 1. ledna 2019Vzato na vědomí bez projednávání
 6989/18COM(2018) 121 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Radě ministrů AKT-EU k revizi přílohy IC dohody o partnerství AKT-EUVzato na vědomí bez projednávání

<<828384858687888990>>ISP (příhlásit)