Celkem nalezeno 2004 dokumentů. (86. strana, celkem 134 stran)

KódReferenceNázevStav
11307/18COM(2018) 535 finalNávrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se v souladu s článkem 19 směrnice 2003/96/ES Španělsku povoluje uplatňovat sníženou sazbu spotřební daně na elektřinu dodávanou přímo plavidlům v kotvištích přístavůVzato na vědomí bez projednávání
11295/18COM(2018) 543 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Aktuální informace o uplatňování zbývajících měřítek plánu uvolnění vízového režimu ze strany Kosova*, stanovených ve čtvrté zprávě o pokroku ze dne 4. května 2016Vzato na vědomí bez projednávání
11276/18COM(2018) 539 finalNávrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2009/1013/EU s cílem Rakousku dále povolit používání opatření odchylujícího se od článků 168 a 168a směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnotyVzato na vědomí bez projednávání
11271/18JOIN(2018) 17 finalSpolečné sdělení Evropskému parlamentu a Radě - Body ke strategii EU proti nedovoleným palným zbraním, ručním palným a lehkým zbraním a střelivu pro ně - "Zajištění zbraní, ochrana občanů"Bere na vědomí s doporučením
11253/18JOIN(2018) 30 finalSpolečný návrh nařízení Rady o omezujících opatřeních proti šíření a používání chemických zbraníVzato na vědomí bez projednávání
11249/18JOIN(2018) 22 finalSpolečný návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (EU) 2015/735 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Jižním SúdánuVzato na vědomí bez projednávání
11232/18COM(2018) 533 finalNávrh nařízení Rady o změně nařízení (EU) č. 1370/2013, kterým se určují opatření týkající se stanovení některých podpor a náhrad v souvislosti se společnou organizací trhů se zemědělskými produkty, pokud jde o množstevní omezení pro nákup sušeného odstředěného mlékaVzato na vědomí bez projednávání
11169/18COM(2018) 556 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance - Příprava na vystoupení Spojeného království z Evropské unie dne 30. března 2019Vzato na vědomí
11147/18COM(2018) 531 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o vývoji, validaci a právním přijímání alternativních metod ke zkouškám kosmetických přípravků na zvířatech (2015-2017)Vzato na vědomí bez projednávání
11137/18JOIN(2018) 21 finalSpolečný návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru zřízeném Rámcovou dohodou o komplexním partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Vietnamskou socialistickou republikou na straně druhé, pokud jde o přijetí rozhodnutí o jednacím řádu Smíšeného výboru, zřízení podvýborů a specializovaných pracovních skupin a přijetí jejich mandátůVzato na vědomí bez projednávání
11087/18COM(2018) 541 finalDoporučení pro rozhodnutí Rady, kterým se Komise zmocňuje k tomu, aby jménem Evropské unie zahájila jednání o uzavření dohody o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu s Gambijskou republikou a protokolu k této dohoděVzato na vědomí bez projednávání
11049/18COM(2018) 513 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o Záručním fondu pro vnější vztahy a jeho řízení v roce 2017Vzato na vědomí bez projednávání
11043/18COM(2018) 497 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Souhrnná zpráva Evropskému parlamentu a Radě o využívání záruky EU v rámci Evropského fondu pro strategické investice (EFSI) a o fungování záručního fondu v rámci Evropského fondu pro strategické investice (EFSI)Vzato na vědomí bez projednávání
11032/18COM(2018) 509 finalNávrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se Lotyšsku povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článku 193 směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnotyVzato na vědomí bez projednávání
11022/18COM(2018) 523 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Druhá zpráva o uplatňování nařízení Rady (ES) č. 723/2009 ze dne 25. června 2009 o právním rámci Společenství pro konsorcium evropské výzkumné infrastruktury (ERIC)Vzato na vědomí bez projednávání

<<828384858687888990>>ISP (příhlásit)