Celkem nalezeno 1931 dokumentů. (85. strana, celkem 129 stran)

KódReferenceNázevStav
10167/18COM(2018) 434 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Digitální Evropa na období 2021-2027Postoupeno výboru k informaci
10161/18COM(2018) 459 finalNávrh rozhodnutí Rady o podpisu dohody mezi Evropskou unií a Albánskou republikou o postavení jednotek při činnostech prováděných Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž v Albánské republice jménem UnieVzato na vědomí bez projednávání
10160/18COM(2018) 458 finalNávrh rozhodnutí Rady o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Albánskou republikou o postavení jednotek při činnostech prováděných Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž v Albánské republiceVzato na vědomí bez projednávání
10154/18COM(2018) 472 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Fond pro vnitřní bezpečnostBere na vědomí, souhlasí s rámcovou pozicí vlády k dokumentu
10153/18COM(2018) 471Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Azylový a migrační fondBere na vědomí, souhlasí s rámcovou pozicí vlády k dokumentu
10151/18COM(2018) 473 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se jako součást Fondu pro integrovanou správu hranic zřizuje nástroj pro finanční podporu správy hranic a vízBere na vědomí, souhlasí s rámcovou pozicí vlády k dokumentu
10150/18COM(2018) 461 finalNávrh rozhodnutí Rady o přidružení zámořských zemí a území k Evropské unii včetně vztahů mezi Evropskou unií na jedné straně a Grónskem a Dánským královstvím na straně druhé ("rozhodnutí o přidružení zámoří")Vzato na vědomí bez projednávání
10148/18COM(2018) 460 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráciVzato na vědomí bez projednávání
10143/18COM(2018) 463 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve Výboru pro přidružení zřízeném Evropsko-středomořskou dohodou zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhé, pokud jde o změnu protokolu č. 3 k uvedené dohodě o definici pojmu "původní produkty" a o metodách správní spolupráceVzato na vědomí bez projednávání
10138/18COM(2018) 468 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o hodnocení a provádění programů pomoci EU pro vyřazování jaderných zařízení z provozu v Bulharsku, na Slovensku a v LitvěVzato na vědomí bez projednávání
10137/18COM(2018) 467 finalNávrh nařízení Rady, kterým se zavádí specifický finanční program pro vyřazování jaderných zařízení z provozu a nakládání s radioaktivním odpadem a kterým se zrušuje nařízení Rady (Euratom) č. 1368/2013Vzato na vědomí bez projednávání
10135/18JOIN(2018) 14 finalSpolečná zpráva Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě o provádění Společného rámce pro boj proti hybridním hrozbám v období od července 2017 do června 2018Postoupeno výboru k informaci
10128/18COM(2018) 466 finalNávrh nařízení Rady, kterým se zavádí program pomoci pro vyřazování jaderných zařízení z provozu týkající se jaderné elektrárny Ignalina v Litvě (program Ignalina) a zrušuje nařízení Rady (EU) č. 1369/2013Vzato na vědomí bez projednávání
10119/18COM(2018) 464 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o průběžném hodnocení Azylového, migračního a integračního fondu a Fondu pro vnitřní bezpečnostVzato na vědomí bez projednávání
10116/18COM(2018) 454 finalNávrh rozhodnutí Rady o podpisu dohody jménem Evropské unie o prevenci neregulovaného rybolovu na volném moři ve střední části Severního ledového oceánuVzato na vědomí bez projednávání

<<818283848586878889>>ISP (příhlásit)