Celkem nalezeno 1674 dokumentů. (84. strana, celkem 112 stran)

KódReferenceNázevStav
 7543/18COM(2018) 156 finalNávrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na základě žádosti Belgie – EGF/2017/010 BE/CaterpillarVzato na vědomí bez projednávání
 7515/18COM(2018) 152 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Reforma správní struktury evropských školVzato na vědomí bez projednávání
 7470/18COM(2018) 144 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o perzistentních organických znečišťujících látkách (přepracované znění)Vzato na vědomí bez projednávání
 7454/18COM(2018) 143 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1343/2011 o některých ustanoveních pro rybolov v oblasti dohody GFCM (Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři)Vzato na vědomí bez projednávání
 7436/18COM(2018) 142 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změnám přílohy IX (Finanční služby) Dohody o EHP (akty EMIR druhého stupně)Vzato na vědomí bez projednávání
 7423/18COM(2018) 141 finalNávrh rozhodnutí Rady o prodloužení platnosti Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a vládou Spojených států americkýchVzato na vědomí bez projednávání
 7421/18C(2018) 1650 finalDoporučení Komise ze dne 21.3.2018 týkající se zdanění právnických osob v případě významné digitální přítomnostiBere na vědomí, souhlasí s rámcovou pozicí vlády k dokumentu
 7420/18COM(2018) 148 finalNávrh směrnice Rady o společném systému daně z digitálních služeb jako daně z příjmu z poskytování určitých digitálních služebBere na vědomí, souhlasí s rámcovou pozicí vlády k dokumentu
 7419/18COM(2018) 147 finalNávrh směrnice Rady, kterou se stanoví pravidla týkající se zdanění právnických osob v případě významné digitální přítomnostiBere na vědomí, souhlasí s rámcovou pozicí vlády k dokumentu
 7418/18COM(2018) 146 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Čas zavést moderní, spravedlivou a účinnou normu v oblasti zdanění digitální ekonomikyBere na vědomí, souhlasí s rámcovou pozicí vlády k dokumentu
 7416/18COM(2018) 132 finalNávrh doporučení Rady o přístupu pracovníků a osob samostatně výdělečně činných k sociální ochraněVzato na vědomí
 7411/18COM(2018) 130 finalSdělení Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru - Monitorování provádění evropského pilíře sociálních právVzato na vědomí
 7410/18COM(2018) 133 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě a Evropské centrální bance - Druhá zpráva o pokroku při snižování úvěrů v selhání v EvropěBere na vědomí, souhlasí s rámcovou pozicí vlády k dokumentu
 7407/18COM(2018) 134 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o minimální krytí ztrát z nevýkonných expozicBere na vědomí, souhlasí s rámcovou pozicí vlády k dokumentu
 7403/18COM(2018) 135 finalNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o obsluhovatelích úvěrů, kupcích úvěrů a vymáhání kolateráluBere na vědomí, souhlasí s rámcovou pozicí vlády k dokumentu

<<808182838485868788>>ISP (příhlásit)