Celkem nalezeno 1833 dokumentů. (82. strana, celkem 123 stran)

KódReferenceNázevStav
 9622/18COM(2018) 379 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 1393/2007 of the European Parliament and of the Council on the service in the Member States of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters (service of documents) - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech (doručování písemností)Vzato na vědomí
 9620/18COM(2018) 378 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 1206/2001 of 28 May 2001 on cooperation between the courts of the Member States in the taking of evidence in civil or commercial matters - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1206/2001 ze dne 28. května 2001 o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských nebo obchodních věcechVzato na vědomí
 9617/18COM(2018) 381 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o sladění povinností podávání zpráv v oblasti politiky životního prostředí a o změně směrnic 86/278/EHS, 2002/49/ES, 2004/35/ES, 2007/2/ES, 2009/147/ES a 2010/63/EU, nařízení (ES) č. 166/2006 a (EU) č. 995/2010 a nařízení Rady (ES) č. 338/97 a (ES) č. 2173/2005Vzato na vědomí bez projednávání
 9615/18COM(2018) 387 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení evropské funkce investiční stabilizacePostoupeno výboru k informaci
 9606/18COM(2018) 391 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení programu na podporu reforemPostoupeno výboru k informaci
 9605/18COM(2018) 383 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Práva a hodnotyPostoupeno výboru k informaci
 9598/18COM(2018) 384 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program SpravedlnostPostoupeno výboru k informaci
 9590/18COM(2018) 360 finalNávrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Bulharsku, Řecku, Litvě a PolskuVzato na vědomí bez projednávání
 9589/18COM(2018) 369 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se na období let 2021 až 2027 zřizuje program výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání („program Pericles IV“)Vzato na vědomí bez projednávání
 9574/18COM(2018) 367 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program „Erasmus“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport a zrušuje nařízení (EU) č. 1288/2013Postoupeno výboru k informaci
 9573/18COM(2018) 382 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském sociálním fondu plus (ESF+)Postoupeno výboru k informaci
 9571/18COM(2018) 346 finalProposal for a Council Directive laying down the general arrangements for excise duty (recast) - Návrh směrnice Rady o obecné úpravě spotřebních daní (přepracované znění)Postoupeno výboru k informaci
 9570/18COM(2018) 334 finalNávrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 92/83/EHS o harmonizaci struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojůPostoupeno výboru k informaci
 9568/18COM(2018) 349 finalProposal for a Council Regulation amending Regulation (EU) No 389/2012 on administrative cooperation in the field of excise duties as regards the content of electronic register - Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 389/2012 o správní spolupráci v oblasti spotřebních daní, pokud jde o obsah elektronických rejstříkůVzato na vědomí bez projednávání
 9567/18COM(2018) 341 finalProposal for a Decision of the European Parliament and of the Council on computerising the movement and surveillance of excise goods (recast) - Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o zavedení elektronického systému pro přepravu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani (přepracované znění)Vzato na vědomí bez projednávání

<<787980818283848586>>ISP (příhlásit)