Celkem nalezeno 1923 dokumentů. (82. strana, celkem 129 stran)

KódReferenceNázevStav
10905/18COM(2018) 506 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii a o uplatňování povolených odchylekVzato na vědomí bez projednávání
10897/18COM(2018) 524 finalSdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu - První zpráva o pokroku při rozvíjení celní unie EU a její správy vydávaná každé dva rokyVzato na vědomí bez projednávání
10879/18COM(2018) 518 finalNávrh rozhodnutí Rady o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Čínskou lidovou republikou jménem Unie v souvislosti s řízením pro řešení sporů ve WTO DS492 - Opatření s dopadem na celní koncese na některé výrobky z drůbežího masaVzato na vědomí bez projednávání
10878/18COM(2018) 517 finalNávrh rozhodnutí Rady o podpisu dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Čínskou lidovou republikou jménem Unie v souvislosti s řízením pro řešení sporů ve WTO DS492 - Opatření s dopadem na celní koncese na některé výrobky z drůbežího masaVzato na vědomí bez projednávání
10873/18COM(2018) 519 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Účetnímu dvoru - Roční účetní závěrka Evropského rozvojového fondu za rok 2017Vzato na vědomí bez projednávání
10855/18COM(2018) 500 finalNávrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/1970, kterým se pro rok 2018 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském mořiVzato na vědomí bez projednávání
10830/18COM(2018) 510 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat v Podvýboru pro cla zřízeném Dohodou o přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé, pokud jde o nahrazení protokolu I k uvedené dohodě o definici pojmu "původní produkty" a o metodách správní spolupráce novým protokolem, který odkazuje na Regionální úmluvu o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původuVzato na vědomí bez projednávání
10816/18COM(2018) 504 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Úprava minimálních částek krytí stanovených směrnicí 2009/103/ES o pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontrole povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění s ohledem na inflaciVzato na vědomí bez projednávání
10815/18COM(2018) 515 finalNávrh rozhodnutí Rady o uzavření dobrovolné dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou o prosazování práva, správě a obchodu v oblasti lesnictvíVzato na vědomí bez projednávání
10814/18COM(2018) 514 finalNávrh rozhodnutí Rady o podpisu dobrovolné dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou o prosazování práva, správě a obchodu v oblasti lesnictví jménem UnieVzato na vědomí bez projednávání
10791/18COM(2018) 483 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o omezení plateb v hotovostiVzato na vědomí bez projednávání
10768/18COM(2018) 507 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o průběžném hodnocení provádění programu Spravedlnost na období 2014-2020Vzato na vědomí bez projednávání
10755/18JOIN(2018) 20 finalSpolečný návrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Rámcové dohody o partnerství spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a vládou Malajsie na straně druhéVzato na vědomí bez projednávání
10679/18COM(2018) 444 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v rámci Evropské hospodářské komise OSN v pracovní skupině pro celní otázky ovlivňující přepravu a ve Výboru pro vnitrozemskou dopravu v souvislosti se zamýšleným přijetím nové Úmluvy o usnadnění postupů na hraničních přechodech pro cestující, zavazadla a cestovní zavazadla v mezinárodní železniční přepravěVzato na vědomí bez projednávání
10675/18COM(2018) 493 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Výroční zpráva o činnostech Evropské unie v oblasti výzkumu a technologického rozvoje a sledování programu Horizont 2020 v roce 2017Vzato na vědomí bez projednávání

<<787980818283848586>>ISP (příhlásit)