Celkem nalezeno 2063 dokumentů. (82. strana, celkem 138 stran)

KódReferenceNázevStav
13312/18COM(2018) 692 finalProposal for a Council Decision on the signing, on behalf of the European Union, of the Free Trade Agreement between the European Union and the Socialist Republic of Viet Nam - Návrh rozhodnutí Rady o podpisu, jménem Evropské unie, Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikouVzato na vědomí bez projednávání
13302/18COM(2018) 699 final, SWD(2018) 440 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Plnění závazků EU v oblasti zabezpečení potravin a výživy: třetí dvouletá zprávaVzato na vědomí bez projednávání
13274/18COM(2018) 697 final, SWD(2018) 438 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Shrnutí souhrnné zprávy o provádění nařízení (EU) č. 649/2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látekVzato na vědomí bez projednávání
13269/18COM(2018) 707 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat v Evropském výboru pro vypracování norem pro vnitrozemskou plavbu a v Ústřední komisi pro plavbu na Rýně k přijetí norem týkajících technických požadavků pro plavidla vnitrozemské plavbyVzato na vědomí bez projednávání
13265/18COM(2018) 696 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění akčního plánu pro posílení evropské reakce proti podvodům s cestovními dokladyVzato na vědomí bez projednávání
13245/18COM(2018) 681 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Radě členů Mezinárodní rady pro olivyVzato na vědomí bez projednávání
13232/18COM(2018) 689 finalSdělení Komise Radě - Evropský rozvojový fond (EDF): prognózy závazků, plateb a příspěvků členských států na období let 2018, 2019, 2020 a nezávazné prognózy na roky 2021–2022Vzato na vědomí bez projednávání
13229/18COM(2018) 673 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Udržitelné biohospodářství pro Evropu: posílení vazby mezi hospodářstvím, společností a životním prostředímProjednat
13228/18COM(2018) 668 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky (nařízení EU o dřevu) - Dvouletá zpráva za období březen 2015 – únor 2017Vzato na vědomí bez projednávání
13198/18COM(2018) 708 finalNávrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z nástroje pružnosti za účelem financování okamžitých rozpočtových opatření k řešení přetrvávajících problémů v souvislosti s migrací, přílivem uprchlíků a bezpečnostními hrozbamiVzato na vědomí bez projednávání
13156/18COM(2018) 684 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, jenž má být zaujat jménem Evropské unie v písemném postupu, který má odborná komise pro technické otázky Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu (OTIF) zahájit za účelem přijetí změn jednotných technických předpisů UTP GEN-B a UTP TAFVzato na vědomí bez projednávání
13147/18COM(2018) 688 finalNávrh rozhodnutí Rady o finančních příspěvcích členských států určených na financování Evropského rozvojového fondu, včetně stropu na rok 2020, výše příspěvku na rok 2019, první splátky na rok 2019 a orientační nezávazné prognózy očekávaných ročních objemů příspěvků na roky 2021 a 2022Vzato na vědomí bez projednávání
13113/18COM(2018) 683 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy IX (Finanční služby) Dohody o EHPVzato na vědomí bez projednávání
13108/18COM(2018) 682 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy IX (Finanční služby) Dohody o EHP (Omnibus II)Vzato na vědomí bez projednávání
13094/18COM(2018) 690 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - Šestnáctá zpráva o pokroku na cestě k účinné a skutečné bezpečnostní uniiVzato na vědomí bez projednávání

<<787980818283848586>>ISP (příhlásit)