Celkem nalezeno 2001 dokumentů. (82. strana, celkem 134 stran)

KódReferenceNázevStav
12029/18COM(2018) 621 finalNávrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na základě žádosti Portugalska – EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparelVzato na vědomí bez projednávání
12025/18COM(2018) 614 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o úpravu ročního předběžného financování na období 2021 až 2023Vzato na vědomí bez projednávání
11951/18COM(2018) 578 finalZpráva Komise o využívání smluvních zaměstnanců v roce 2016Vzato na vědomí bez projednávání
11926/18COM(2018) 622 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru pro vládní zakázky k přistoupení Austrálie k Dohodě o vládních zakázkáchVzato na vědomí bez projednávání
11913/18COM(2018) 611 finalNávrh rozhodnutí Rady o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií o postavení jednotek při činnostech prováděných Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž v Bývalé jugoslávské republice MakedoniiVzato na vědomí bez projednávání
11911/18COM(2018) 612 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o hodnocení Europeany a budoucím vývojiVzato na vědomí bez projednávání
11909/18COM(2018) 610 finalNávrh rozhodnutí Rady o podpisu dohody mezi Evropskou unií a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií o postavení jednotek při činnostech prováděných Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž v Bývalé jugoslávské republice Makedonii jménem Evropské unieVzato na vědomí bez projednávání
11889/18COM(2018) 609 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o zárukách krytých souhrnným rozpočtem - stav k 31. prosinci 2017Vzato na vědomí bez projednávání
11877/18COM(2018) 605 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v rámci Evropské hospodářské komise OSN v pracovní skupině pro celní otázky ovlivňující přepravu a ve Výboru pro vnitrozemskou dopravu v souvislosti se zamýšleným přijetím nové Úmluvy o usnadnění postupů na hraničních přechodech pro cestující, zavazadla a cestovní zavazadla v mezinárodní železniční přepravěVzato na vědomí bez projednávání
11827/18COM(2018) 613 finalNávrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2018/120, pokud jde o rybolovná práva pro mořčáka evropskéhoVzato na vědomí bez projednávání
11805/18COM(2018) 607 finalNávrh rozhodnutí Rady o podpisu ujednání s Norským královstvím, Islandskou republikou, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o účasti těchto států na činnosti v Evropské agentuře pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva jménem Evropské unieVzato na vědomí bez projednávání
11804/18COM(2018) 606 finalNávrh rozhodnutí Rady o uzavření ujednání s Norským královstvím, Islandskou republikou, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o účasti těchto států na činnosti v Evropské agentuře pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a právaVzato na vědomí bez projednávání
11801/18COM(2018) 332 finalDoporučení pro rozhodnutí Rady, kterým se povoluje zahájit jednání o dohodě se Spojenými státy americkými ohledně dovozu vysoce jakostního hovězího masa ze zvířat, jimž se nepodávaly určité růstové hormonyVzato na vědomí bez projednávání
11796/18COM(2018) 553 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - 29. výroční zpráva o ochraně finančních zájmů Evropské unie - Boj proti podvodům - 2017Vzato na vědomí bez projednávání
11735/18COM(2018) 608 finalNávrh nařízení Rady, kterým se na rok 2019 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském mořiVzato na vědomí bez projednávání

<<787980818283848586>>ISP (příhlásit)