Celkem nalezeno 2004 dokumentů. (81. strana, celkem 134 stran)

KódReferenceNázevStav
12203/18COM(2018) 626 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Mezinárodní organizaci pro révu vinnou a víno (OIV)Vzato na vědomí bez projednávání
12201/18COM(2018) 628 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - 11. finanční zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o Evropském zemědělském záručním fondu - Rozpočtový rok 2017Vzato na vědomí bez projednávání
12193/18COM(2018) 635 finalCommunication from the Commission to the European Parliament and the Council - Enhancing legal pathways to Europe: an indispensable part of a balanced and comprehensive migration policy - A contribution from the European Commission to the Leaders’ meeting in Salzburg on 19-20 September 2018 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Posílení legálních cest do Evropy: nezbytná součást vyrovnané a komplexní migrační politiky - Příspěvek Evropské komise k setkání vedoucích představitelů v Salzburgu ve dnech 19. - 20. září 2018Bere na vědomí s doporučením
12190/18COM(2018) 641 finalSdělení Komise - Evropa jako ochránce: iniciativa za účelem rozšíření pravomocí Úřadu evropského veřejného žalobce na přeshraniční teroristické trestné činy - Příspěvek Evropské komise k zasedání vedoucích představitelů v Salcburku ve dnech 19. až 20. září 2018Vzato na vědomí
12167/18COM(2018) 643 finalSdělení Komise - Sdělení o nové alianci mezi Afrikou a Evropou pro udržitelné investice a zaměstnanost: posunout naše partnerství pro investice a zaměstnanost na další úroveňVzato na vědomí
12146/18COM(2018) 632 finalReport from the Commission to the European Parliament and the Council on the evaluation of the European Border Surveillance System (EUROSUR) - A contribution from the European Commission to the Leaders’ meeting in Salzburg on 19-20 September 2018 - Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o hodnocení Evropského systému ostrahy hranic (EUROSUR) - Příspěvek Evropské komise k setkání vedoucích představitelů v Salzburgu ve dnech 19. - 20. září 2018Vzato na vědomí bez projednávání
12143/18COM(2018) 631 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the European Border and Coast Guard and repealing Council Joint Action n°98/700/JHA, Regulation (EU) n° 1052/2013 of the European Parliament and of the Council and Regulation (EU) n° 2016/1624 of the European Parliament and of the Council - A contribution from the European Commission to the Leaders’ meeting in Salzburg on 19-20 September 2018 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropské pohraniční a pobřežní stráži a o zrušení společné akce Rady č. 98/700/SVV, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1052/2013 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/1624 - Příspěvek Evropské komise k setkání vedoucích představitelů v Salzburgu ve dnech 19. - 20. září 2018Bere na vědomí s doporučením
12142/18COM(2018) 644 finalCommunication from the Commission - Towards a more efficient financial architecture for investment outside the European Union - Sdělení Komise - Na cestě k účinnějšímu finančnímu uspořádání pro investice mimo Evropskou uniiVzato na vědomí
12130/18COM(2018) 638 finalGuidance Document - Commission guidance on the application of Union data protection law in the electoral context - A contribution from the European Commission to the Leaders' meeting in Salzburg on 19-20 September 2018 - Dokument s pokyny - Pokyny Komise k uplatňování práva Unie v oblasti ochrany údajů v souvislosti s volbami - Příspěvek Evropské komise k setkání vedoucích představitelů v Salzburgu ve dnech 19. - 20. září 2018Vzato na vědomí bez projednávání
12129/18COM(2018) 640 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on preventing the dissemination of terrorist content online - A contribution from the European Commission to the Leaders’ meeting in Salzburg on 19-20 September 2018 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o předcházení šíření teroristického obsahu on-line - Příspěvek Evropské komise k setkání vedoucích představitelů v Salzburgu ve dnech 19. - 20. září 2018Bere na vědomí s doporučením
12118/18COM(2018) 639 finalNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se ukončují sezónní změny času a zrušuje směrnice 2000/84/ESVzato na vědomí
12112/18COM(2018) 633 finalAmended proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the European Union Agency for Asylum and repealing Regulation (EU) No 439/2010 - A contribution from the European Commission to the Leaders’ meeting in Salzburg on 19-20 September 2018 - Pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Agentuře Evropské unie pro azyl a o zrušení nařízení (EU) č. 439/2010 - Příspěvek Evropské komise k setkání vedoucích představitelů v Salzburgu ve dnech 19. - 20. září 2018Bere na vědomí s doporučením
12111/18COM(2018) 646 finalAmended proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 1093/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority); Regulation (EU) No 1094/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Insurance and Occupational Pensions Authority); Regulation (EU) No 1095/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority); Regulation (EU) No 345/2013 on European venture capital funds; Regulation (EU) No 346/2013 on European social entrepreneurship funds; Regulation (EU) No 600/2014 on markets in financial instruments; Regulation (EU) 2015/760 on European long-term investment funds; Regulation (EU) 2016/1011 on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts or to measure the performance of investment funds; Regulation (EU) 2017/1129 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market; and (EU) Directive 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money-laundering or terrorist financing - Pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1093/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), nařízení (EU) č. 1094/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), nařízení (EU) č. 1095/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), nařízení (EU) č. 345/2013Postoupeno výboru k projednání
12108/18COM(2018) 645 finalSdělení Komise - Posílení rámce Unie pro obezřetností dohled a dohled v oblasti boje proti praní peněz nad finančními institucemiPostoupeno výboru k projednání
12104/18COM(2018) 630 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropské průmyslové, technologické a výzkumné centrum kompetencí pro kybernetickou bezpečnost a síť národních koordinačních centerVzato na vědomí bez projednávání

<<777879808182838485>>ISP (příhlásit)