Celkem nalezeno 2041 dokumentů. (8. strana, celkem 137 stran)

KódReferenceNázevStav
11578/13COM(2013) 487 finalPozměněný návrh rozhodnutí Rady o postoji, který se má zaujmout jménem Evropské unie ve smíšeném výboru zřízeném podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Monackým knížectvím o používání některých aktů Společenství na území Monackého knížectvíVzato na vědomí bez projednávání
11501/13COM(2013) 410 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o provádění jednotného evropského nebe (přepracované znění)Vzato na vědomí bez projednávání
11499/13COM(2013) 401 finalSDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ "Směrem k evropskému horizontálnímu rámci pro kolektivní právní ochranu"Vzato na vědomí bez projednávání
11496/13COM(2013) 409 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 216/2008, pokud jde o letiště, uspořádání letového provozu a letové navigační službyVzato na vědomí bez projednávání
11490/13COM(2013) 408 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Urychlit realizaci projektu jednotného evropského nebeVzato na vědomí bez projednávání
11482/13JOIN(2013) 22 finalSpolečné sdělení Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů na cestě ke komplexnímu přístupu EU k syrské kriziVzato na vědomí bez projednávání
11474/13COM(2013) 430 finalNávrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o posílení spolupráce mezi veřejnými službami zaměstnanosti (VSZ)Vzato na vědomí bez projednávání
11473/13COM(2013) 350 finalSDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÝ SEMESTR 2013: DOPORUČENÍ PRO JEDNOTLIVÉ ZEMĚVzato na vědomí bez projednávání
11460/13COM(2013) 447 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropské radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Společně pro mladé lidi v Evropě Výzva k řešení nezaměstnanosti mladých lidíVzato na vědomí bez projednávání
11455/13COM(2013) 446 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Opatření Komise v návaznosti na konzultaci "TOP Ten" s malými a středními podniky o předpisech EUVzato na vědomí bez projednávání
11444/13COM(2013) 426 finalZPRÁVA KOMISE o provádění makrofinanční pomoci třetím zemím v roce 2012Vzato na vědomí bez projednávání
11438/13COM(2013) 424 finalNávrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a vládou Peruánské republiky o některých aspektech leteckých služebVzato na vědomí bez projednávání
11437/13COM(2013) 423 finalNávrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu Dohody mezi Evropskou unií a vládou Peruánské republiky o některých aspektech leteckých služeb jménem Unie a o jejím prozatímním uplatňováníVzato na vědomí bez projednávání
11421/13COM(2013) 294 finalZpráva Komise - Malta - zpráva vypracovaná v souladu s článkem 126(3) SFEUVzato na vědomí bez projednávání
11410/13COM(2013) 281 finalSDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Otázky týkající se dalšího vydávání euromincí v hodnotě 1 a 2 centůVzato na vědomí bez projednávání

<<456789101112>>ISP (příhlásit)