Celkem nalezeno 1615 dokumentů. (76. strana, celkem 108 stran)

KódReferenceNázevStav
 8411/18COM(2018) 213 finalProposal for a Directive of the European Parliament and of the Council laying down rules facilitating the use of financial and other information for the prevention, detection, investigation or prosecution of certain criminal offences and repealing Council Decision 2000/642/JHA - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví pravidla pro usnadnění využívání finančních a jiných informací pro účely prevence, odhalování, vyšetřování a stíhání některých trestných činů a kterou se ruší rozhodnutí Rady 2000/642/SVVVzato na vědomí
 8403/18COM(2018) 235 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Následné hodnocení projektu Evropská hlavní města kultury pro rok 2016 (Donostia – San Sebastián a Vratislav)Vzato na vědomí bez projednávání
 8367/18COM(2018) 219 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Evropské maloobchodní odvětví pro 21. stoletíBere na vědomí, souhlasí s rámcovou pozicí vlády k dokumentu
 8366/18COM(2018) 240 finalDoporučení pro rozhodnutí Rady o zmocnění k zahájení jednání jménem Evropské unie o uzavření nové dohody o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu s Madagaskarskou republikou a protokolu k této dohoděVzato na vědomí bez projednávání
 8360/18COM(2018) 328 finalNávrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EHS, Euratom) č. 1553/89 o konečné jednotné úpravě vybírání vlastních zdrojů vycházejících z daně z přidané hodnotyBere na vědomí s doporučením
 8359/18COM(2018) 327 finalNávrh nařízení Rady, kterým se stanoví prováděcí opatření pro systém vlastních zdrojů Evropské unieBere na vědomí s doporučením
 8358/18COM(2018) 326 finalNávrh nařízení Rady o metodách a postupu pro poskytování vlastních zdrojů ze společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob, ze systému Evropské unie pro obchodování s emisemi a z plastových obalových odpadů, které nejsou recyklovány, a o opatřeních ke krytí hotovostních nárokůBere na vědomí s doporučením
 8357/18COM(2018) 325 finalNávrh rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů Evropské unieBere na vědomí s doporučením
 8356/18COM(2018) 324 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně rozpočtu Unie v případě všeobecných nedostatků týkajících se právního státu v členských státechBere na vědomí s doporučením
 8355/18COM(2018) 323 finalNávrh Interinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízeníVzato na vědomí bez projednávání
 8354/18COM(2018) 322 finalNávrh nařízení Rady, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2021–2027Bere na vědomí s doporučením
 8353/18COM(2018) 321 finalSdělení Komise - Moderní rozpočet pro Unii, která chrání, posiluje a brání: víceletý finanční rámec na období 2021-2027Bere na vědomí s doporučením
 8342/18COM(2018) 209 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the marketing and use of explosives precursors, amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 and repealing Regulation (EU) No 98/2013 on the marketing and use of explosives precursors - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání, kterým se mění příloha XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 a ruší nařízení (EU) č. 98/2013 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používáníBere na vědomí s doporučením
 8317/18JOIN(2018) 8 finalSpolečná zpráva Evropskému parlamentu a Radě - Zvláštní administrativní oblast Macao: Výroční zpráva za rok 2017Vzato na vědomí bez projednávání
 8316/18JOIN(2018) 7 finalSpolečná zpráva Evropskému parlamentu a Radě - Zvláštní administrativní oblast Hongkong: Výroční zpráva za rok 2017Vzato na vědomí bez projednávání

<<727374757677787980>>ISP (příhlásit)