Celkem nalezeno 1615 dokumentů. (5. strana, celkem 108 stran)

KódReferenceNázevStav
 6102/20COM(2020) 56 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 691/2011 o evropských environmentálních hospodářských účtechNavrženo k projednání
 6099/20COM(2020) 58 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat na 75. zasedání Výboru pro ochranu mořského prostředí a na 102. zasedání Výboru pro námořní bezpečnost Mezinárodní námořní organizace k přijetí změn přílohy VI Mezinárodní úmluvy o zabránění znečišťování z lodí, změn kapitoly II-1 Mezinárodní úmluvy o bezpečnosti lidského života na moři a změn v Mezinárodním předpisu o bezpečnosti plavidel používajících plyny nebo jiná paliva s nízkým bodem vzplanutíNavrženo k projednání
 6085/20COM(2020) 53 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru pro celní spolupráci zřízeném podle Dohody mezi Evropskou unií a Novým Zélandem o spolupráci a vzájemné správní pomoci v celních otázkách, pokud jde o přijetí jednacího řádu Smíšeného výboru pro celní spolupráciNavrženo k projednání
 6045/20COM(2020) 52 finalNávrh rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Evropské unie a jejích členských států, Protokolu k Dohodě zakládající přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Střední Amerikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské uniiNavrženo k projednání
 6044/20COM(2020) 51 finalNávrh rozhodnutí Rady o podpisu, jménem Evropské unie a jejích členských států, a prozatímním provádění Protokolu k Dohodě zakládající přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Střední Amerikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské uniiNavrženo k projednání
 5953/20COM(2020) 38 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění Evropského energetického programu pro hospodářské oživení a o využívání Evropského fondu pro energetickou účinnostNavrženo k projednání
 5949/20JOIN(2020) 3 finalSpolečná zpráva Evropskému parlamentu a Radě - Zpráva o všeobecném systému preferencí za období 2018–2019Navrženo k projednání
 5937/20COM(2020) 47 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o zhodnocení pravidel fakturace podle směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnotyNavrženo k projednání
 5872/20COM(2020) 59 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Radě Mezinárodní organizace pro civilní letectví, pokud jde o přijetí změn několika příloh Chicagské úmluvyNavrženo k projednání
 5861/20COM(2020) 16 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Zpráva z roku 2019 předkládající statistické údaje o používání zvířat pro vědecké účely v členských státech Evropské unie v letech 2015-2017Navrženo k projednání
 5858/20COM(2020) 15 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění směrnice 2010/63/EU o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely v členských státech Evropské unieNavrženo k projednání
 5849/20COM(2020) 57 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Posílení procesu přistoupení - Přesvědčivá perspektiva EU pro západní BalkánNavrženo k projednání
 5817/20COM(2020) 55 finalSdělení Komise - Přezkum správy ekonomických záležitostí: zpráva o používání nařízení (EU) č. 1173/2011, 1174/2011, 1175/2011, 1176/2011, 1177/2011, 472/2013 a 473/2013 a o vhodnosti směrnice Rady 2011/85/EUNavrženo k projednání
 5816/20COM(2020) 32 finalNávrh rozhodnutí Rady o obnovení Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a UkrajinouNavrženo k projednání
 5801/20COM(2020) 42 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v příslušných výborech Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů, pokud jde o návrhy změn předpisů OSN č. 10, 26, 28, 46, 48, 51, 55, 58, 59, 62, 79, 90, 106, 107, 110, 117, 121, 122, 128, 144, 148, 149, 150, 151 a 152, návrhy změn celosvětových technických předpisů č. 3, 6 a 16, návrh změn úplného usnesení R.E.5 a návrhy povolení k vypracování změny celosvětového technického předpisu č. 6 a k vypracování nového celosvětového technického předpisu o stanovení výkonu elektrifikovaného vozidla (DEVP)Navrženo k projednání

<<123456789>>ISP (příhlásit)