Celkem nalezeno 1961 dokumentů. (5. strana, celkem 131 stran)

KódReferenceNázevStav
 9465/10KOM(2010) 200 v konečném zněníNávrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Gruzií o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osobVzato na vědomí
 9464/10KOM(2010) 199 v konečném zněníNávrh rozhodnutí Rady o podpisu Dohody mezi Evropskou unií a Gruzií o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osobVzato na vědomí
 9435/10KOM(2010) 208 v konečném zněníNávrh rozhodnutí Rady a zástupců vlád členských států Evropské unie zasedajících v Radě o uzavření protokolu, kterým se mění dohoda mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Spojenými státy americkými na straně druhé o letecké dopravěVzato na vědomí
 9433/10COM(2010) 250 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Posílení koordinace hospodářských politikVzato na vědomí
 9424/10COM(2010) 226 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - ITER: aktuální stav a perspektivy dalšího vývojeVzato na vědomí
 9388/10K(2010) 2587 v konečném zněníDoporučení Komise ze dne 28.4.2010 o výzkumné iniciativě společného plánování "Zdravá strava pro zdravý život"Vzato na vědomí
 9387/10K(2010) 2535 v konečném zněníDoporučení Komise ze dne 26.4.2010 o výzkumné iniciativě společného plánování "Kulturní dědictví a globální změny: nová výzva pro Evropu"Vzato na vědomí
 9363/10KOM(2010) 194 v konečném zněníNávrh rozhodnutí Rady o uzavření protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé o rámcové dohodě mezi Evropskou unií a Moldavskou republikou o obecných zásadách účasti Moldavské republiky na programech UnieVzato na vědomí
 9362/10KOM(2010) 192 v konečném zněníNávrh rozhodnutí Rady o podpisu a prozatímním provádění protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé o rámcové dohodě mezi Evropskou unií a Moldavskou republikou o obecných zásadách účasti Moldavské republiky na programech UnieVzato na vědomí
 9354/10KOM(2010) 203 v konečném zněníZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o provádění programu transevropských energetických sítí v období 2007-2009 podle článku 17 nařízení (ES) č. 680/2007, čl. 9 odst. 2 a článku 15 rozhodnutí č. 1364/2006/ESVzato na vědomí
 9348/10KOM(2010) 187 v konečném zněníSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Zjednodušení provádění rámcových programů pro výzkumVzato na vědomí
 9329/10KOM(2010) 195 v konečném zněníNávrh rozhodnutí Rady o přidělení prostředků uvolněných z projektů v rámci 9. evropského rozvojového fondu (ERF) a předchozích ERF za účelem řešení potřeb nejzranitelnějších skupin obyvatelstva v SúdánuVzato na vědomí
 9296/10KOM(2010) 209 v konečném zněníNávrh rozhodnutí Rady a zástupců vlád členských států Evropské unie zasedajících v Radě o podpisu a prozatímním provádění protokolu, kterým se mění dohoda mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Spojenými státy americkými na straně druhé o letecké dopravěVzato na vědomí
 9273/10KOM(2010) 214 v konečném zněníZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - První výroční zpráva o přistěhovalectví a azylu (2009)Vzato na vědomí
 9247/10KOM(2010) 145 v konečném zněníNávrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 861/2006 ze dne 22. května 2006, kterým se stanoví finanční opatření Společenství pro provádění společné rybářské politiky a pro oblast mořského právaVzato na vědomí

<<123456789>>ISP (příhlásit)