Celkem nalezeno 1503 dokumentů. (5. strana, celkem 101 stran)

KódReferenceNázevStav
11848/19COM(2019) 401 finalNávrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Běloruskou republikou o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytemNavrženo k projednání
11846/19COM(2019) 404 finalNávrh rozhodnutí Rady o podpisu Dohody mezi Evropskou unií a Běloruskou republikou o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem jménem Evropské unieNavrženo k projednání
11827/19COM(2019) 375 finalNávrh nařízení Rady o rozdělení rybolovných práv na základě protokolu o provádění Dohody mezi Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov a Evropským společenstvím o partnerství v odvětví rybolovuNavrženo k projednání
11825/19COM(2019) 377 finalNávrh rozhodnutí Rady o uzavření protokolu o provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov o partnerství v odvětví rybolovu jménem Evropské unieNavrženo k projednání
11822/19COM(2019) 376 finalNávrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním uplatňování protokolu o provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov o partnerství v odvětví rybolovuNavrženo k projednání
11816/19COM(2019) 394 finalSdělení Komise - Dokončení příprav na vystoupení Spojeného království z Evropské unie dne 1. listopadu 2019Navrženo k projednání
11815/19COM(2019) 378 finalDoporučení pro rozhodnutí Rady o zmocnění k zahájení jednání jménem Evropské unie na třicátém prvním zasedání smluvních stran o změnách Dohody o spolupráci při boji proti znečištění Severního moře ropou a jinými škodlivými látkami („Bonnská dohoda“) v souvislosti s přistoupením Španělského království k dohodě a s rozšířením oblasti působnosti dohodyNavrženo k projednání
11814/19COM(2019) 380 finalNávrh nařízení Rady, kterým se pro rok 2020 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moři a kterým se mění nařízení (EU) 2019/124, pokud jde o některá rybolovná práva v jiných vodáchNavrženo k projednání
11809/19COM(2019) 379 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na druhém ministerském zasedání Bonnské dohody, pokud jde o strategický akční plán Bonnské dohody na období 2019–2025 připojený k prohlášení ministrů a o prohlášení ministrů jako takovéNavrženo k projednání
11781/19COM(2019) 363 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o Záručním fondu pro vnější vztahy a jeho správě v roce 2018Navrženo k projednání
11778/19COM(2019) 369 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve Výboru pro partnerství zřízeném Dohodou o komplexním a posíleném partnerství mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Arménskou republikou na straně druhé, pokud jde o seznam osob, které mají zastávat funkce rozhodce v řízeních o řešení sporůNavrženo k projednání
11737/19COM(2019) 368 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 453/2008 o čtvrtletní statistice volných pracovních míst ve SpolečenstvíNavrženo k projednání
11636/19COM(2019) 358 finalZpráva Komise - Výroční zpráva o bezpečnosti v odvětví ropy a zemního plynu v moři v Evropské unii za rok 2017Navrženo k projednání
11632/19COM(2019) 364 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Radě přidružení zřízené Evropsko-středomořskou dohodou zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé, pokud jde o přijetí doporučení ohledně prodloužení akčního plánu EU­-Maroko, kterým se provádí rozšířený status (2013–2018)Navrženo k projednání
11631/19COM(2019) 362 finalNávrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Protokolu k Evropsko-středomořské prozatímní dohodě o přidružení týkající se obchodu a spolupráce mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Organizací pro osvobození Palestiny (OOP) ve prospěch palestinské samosprávy na Západním břehu Jordánu a v pásmu Gazy na straně druhé o rámcové dohodě mezi Evropskou unií a palestinskou samosprávou na Západním břehu Jordánu a v Pásmu Gazy o obecných zásadách účasti palestinské samosprávy na programech UnieNavrženo k projednání

<<123456789>>ISP (příhlásit)