Celkem nalezeno 1615 dokumentů. (4. strana, celkem 108 stran)

KódReferenceNázevStav
 6505/20COM(2020) 74 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výkonu pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci svěřené Komisi podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2203 ze dne 25. listopadu 2015 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kaseinů a kaseinátů určených k lidské spotřebě a o zrušení směrnice Rady 83/417/EHSNavrženo k projednání
 6463/20COM(2020) 72 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o stavu příprav na úplné provedení nových právních základů Schengenského informačního systému (SIS) v souladu s čl. 66 odst. 4 nařízení (EU) 2018/1861 a čl. 79 odst. 4 nařízení (EU) 2018/1862Navrženo k projednání
 6448/20COM(2020) 73 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Mezinárodní radě pro obiloviny k přistoupení Republiky Srbsko k Úmluvě o obchodu s obilovinami z roku 1995Navrženo k projednání
 6418/20COM(2020) 70 finalNávrh rozhodnutí Rady o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských státůNavrženo k projednání
 6403/20COM(2020) 100 finalSdělení Komise - Aktualizovaná zpráva o posíleném dohledu – Řecko, únor 2020Navrženo k projednání
 6369/20SWD(2020) 502 finalPracovní dokument útvarů Komise - Zpráva o České republice 2020: Průvodní dokument k Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropské centrální bance a Euroskupině - Evropský semestr 2020: Posouzení pokroku ve strukturálních reformách a v předcházení a nápravě makroekonomické nerovnováhy a výsledky hloubkových přezkumů strukturálních reforem podle nařízení (EU) č. 1176/2011Navrženo k projednání
 6366/20COM(2020) 150 finalSdělení Komise - Evropský semestr 2020: Posouzení pokroku ve strukturálních reformách a v předcházení a nápravě makroekonomické nerovnováhy a výsledky hloubkových přezkumů strukturálních reforem podle nařízení (EU) č. 1176/2011Navrženo k projednání
 6363/20COM(2020) 69 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o uplatňování směrnice Rady 95/50/ES o jednotných postupech kontroly při silniční přepravě nebezpečných věcí členskými státyNavrženo k projednání
 6347/20COM(2020) 71 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat na 56. zasedání Odborné komise pro přepravu nebezpečných věcí Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu, pokud jde o některé změny přípojku C k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravěNavrženo k projednání
 6266/20COM(2020) 65 finalBílá kniha o umělé inteligenci - Evropský přístup k excelenci a důvěřeNavrženo k projednání
 6263/20COM(2020) 64 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru - Zpráva o dopadech umělé inteligence, internetu věcí a robotiky na bezpečnost a odpovědnostNavrženo k projednání
 6250/20COM(2020) 66 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Evropská strategie pro dataNavrženo k projednání
 6237/20COM(2020) 67 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Formování digitální budoucnosti EvropyNavrženo k projednání
 6179/20COM(2020) 63 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o využívání, účinnosti a fungování domény nejvyšší úrovně .eu v období od dubna 2017 do dubna 2019Navrženo k projednání
 6128/20COM(2020) 54 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o statistikách podle nařízení (ES) č. 2150/2002 o statistice odpadů a o jejich kvalitěNavrženo k projednání

<<12345678>>ISP (příhlásit)