Celkem nalezeno 2208 dokumentů. (4. strana, celkem 148 stran)

KódReferenceNázevStav
11614/17COM(2017) 395 finalNávrh rozhodnutí Rady o podpisu Dohody mezi Evropskou unií a Bahamským společenstvím, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Bahamským společenstvím o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobytyVzato na vědomí bez projednávání
11613/17COM(2017) 394 finalNávrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Bahamským společenstvím, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Bahamským společenstvím o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobytyVzato na vědomí bez projednávání
11612/17COM(2017) 411 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o konjunkturálních statistikách podle nařízení Rady (ES) č. 1165/98 ze dne 19. května 1998Vzato na vědomí bez projednávání
11611/17COM(2017) 393 finalNávrh rozhodnutí Rady o podpisu Dohody mezi Evropskou unií a Antiguou a Barbudou, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Antiguou a Barbudou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobytyVzato na vědomí bez projednávání
11610/17COM(2017) 392 finalNávrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Antiguou a Barbudou, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Antiguou a Barbudou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobytyVzato na vědomí bez projednávání
11603/17COM(2017) 391 finalNávrh rozhodnutí Rady o podpisu Dohody mezi Evropskou unií a Seychelskou republikou, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Seychelskou republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobytyVzato na vědomí bez projednávání
11602/17COM(2017) 390 finalNávrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Seychelskou republikou, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Seychelskou republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobytyVzato na vědomí bez projednávání
11601/17COM(2017) 389 finalNávrh rozhodnutí Rady o podpisu Dohody mezi Evropskou unií a Mauricijskou republikou, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Mauricijskou republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobytyVzato na vědomí bez projednávání
11600/17COM(2017) 388 finalNávrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Mauricijskou republikou, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Mauricijskou republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobytyVzato na vědomí bez projednávání
11599/17COM(2017) 403 finalNávrh rozhodnutí Rady o podpisu Dohody mezi Evropskou unií a Barbadosem, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Barbadosem o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobytyVzato na vědomí bez projednávání
11598/17COM(2017) 402 finalNávrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Barbadosem, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Barbadosem o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobytyVzato na vědomí bez projednávání
11587/17COM(2017) 370 finalZpráva Komise - Kontrola uplatňování práva Evropské unie: výroční zpráva za rok 2016Vzato na vědomí bez projednávání
11585/17COM(2017) 404 finalZpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu - Shrnutí výročních zpráv o provádění operačních programů spolufinancovaných z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám v roce 2015Vzato na vědomí bez projednávání
11579/17COM(2017) 406 finalNávrh směrnice Rady, kterou se provádí dohoda uzavřená Svazem provozovatelů námořních plavidel Evropského společenství (ECSA) a Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF) za účelem změny směrnice Rady 2009/13/ES v souladu se změnami Úmluvy o práci na moři z roku 2006, které Mezinárodní konference práce schválila dne 11. června 2014Vzato na vědomí bez projednávání
11559/17COM(2017) 480 finalNávrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z nástroje pružnosti k zajištění financování Evropského fondu pro udržitelný rozvojVzato na vědomí bez projednávání

<<12345678>>ISP (příhlásit)