Celkem nalezeno 1981 dokumentů. (4. strana, celkem 133 stran)

KódReferenceNázevStav
 7916/20COM(2020) 182 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat v Úmluvě o ochraně mořského prostředí severovýchodního Atlantiku k začlenění Makaronésie do mořské oblasti OSPARNavrženo k projednání
 7899/20COM(2020) 185 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru CARIFORUM-EU pro obchod a rozvoj v rámci Dohody o hospodářském partnerství mezi státy CARIFORA na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, pokud jde o zřízení Zvláštní komise pro službyNavrženo k projednání
 7887/20COM(2020) 198 finalNávrh rozhodnutí Rady, kterým se mění směrnice (EU) 2017/2455 a (EU) 2019/1995, pokud jde o data provedení a použitelnosti v důsledku vypuknutí krize covid-19Navrženo k projednání
 7886/20COM(2020) 199 finalNávrh prováděcího nařízení Rady, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/2026, pokud jde o data použitelnosti v důsledku vypuknutí krize covid-19Navrženo k projednání
 7885/20COM(2020) 201 finalNávrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/2454, pokud jde o data použitelnosti v důsledku vypuknutí krize covid-19Navrženo k projednání
 7883/20COM(2020) 197 finalNávrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2011/16/EU s cílem řešit naléhavou potřebu prodloužit některé lhůty pro podávání a výměnu informací v oblasti daní v důsledku pandemie covid-19Navrženo k projednání
 7870/20C(2020) 2800 finalSdělení Komise o akčním plánu pro komplexní politiku Unie v oblasti předcházení praní peněz a financování terorismuNavrženo k projednání
 7851/20COM(2020) 181 finalNávrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se Finsku povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článku 287 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnotyNavrženo k projednání
 7065/20COM(2020) 440 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Upravený pracovní program Komise na rok 2020Navrženo k projednání
 6739/20COM(2020) 88 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Provádění třetího programu činnosti Unie v oblasti zdraví v roce 2017Navrženo k projednání
10346/10COM(2010) 261 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Účetnímu dvoru - Více, nebo méně kontrol? Dosažení rovnováhy mezi administrativními náklady kontrol a rizikem chybVzato na vědomí
10245/10KOM(2010) 253 v konečném zněníSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Zpráva o pokroku jednotného evropského trhu elektronických komunikací za rok 2009 (15. zpráva)Vzato na vědomí
10229/10KOM(2010) 249 v konečném zněníNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské statistice týkající se trvalých kulturVzato na vědomí
10071/10COM(2010) 228 finalZpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu - Druhá zpráva navazující na sdělení o nedostatku vody a suchu v Evropské unii KOM(2007) 414 v konečném zněníVzato na vědomí
10070/10KOM(2010) 207 v konečném zněníSdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Hodnocení evropské politiky sousedstvíVzato na vědomí

<<12345678>>ISP (příhlásit)