Celkem nalezeno 1931 dokumentů. (3. strana, celkem 129 stran)

KódReferenceNázevStav
10551/20COM(2020) 363 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - 31. výroční zpráva o ochraně finančních zájmů Evropské unie - Boj proti podvodům - 2019Navrženo k projednání
10550/20COM(2020) 491 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 168/2013, pokud jde o zvláštní opatření pro vozidla kategorie L z výběhu série v reakci na rozšíření onemocnění covid-19Navrženo k projednání
10544/20COM(2020) 358 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Výroční zpráva o operacích humanitární pomoci Evropské unie financovaných v roce 2019Navrženo k projednání
10538/20COM(2020) 484 finalNávrh rozhodnutí Rady o přidělování prostředků vyplývajících ze zpětných toků v rámci investiční facility AKT z operací prováděných v rámci 9., 10. a 11. Evropského rozvojového fondu, zůstatků z 10. ERF nebo předcházejících ERF a prostředků uvolněných z projektů prováděných v rámci 10. ERF nebo předchozích ERFNavrženo k projednání
10525/20COM(2020) 489 finalNávrh prováděcího rozhodnutí Rady o udělení svolení Spojenému království, aby samostatně vyjádřilo souhlas být vázáno určitými mezinárodními dohodami, které mají být během přechodného období používány v oblasti společné rybářské politiky UnieNavrženo k projednání
10522/20COM(2020) 488 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v rámci Úmluvy o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severovýchodním Atlantiku, pokud jde o žádost o přistoupení k uvedené úmluvě, kterou předložilo Spojené království, a o zrušení rozhodnutí Rady (EU) 2019/510Navrženo k projednání
10487/20COM(2020) 499 finalNávrh doporučení Rady o koordinovaném přístupu k omezení volného pohybu v reakci na pandemii covid-19Navrženo k projednání
10484/20COM(2020) 477 finalNávrh rozhodnutí Rady o přidělení finančních prostředků uvolněných z projektů v rámci 10. Evropského rozvojového fondu pro účely doplnění prostředků Afrického mírového projektuNavrženo k projednání
10481/20COM(2020) 425 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat v Radě přidružení zřízené Evropsko-středomořskou dohodou zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Libanonskou republikou na straně druhé, pokud jde o změnu protokolu 4 k uvedené dohodě o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráceNavrženo k projednání
10478/20COM(2020) 475 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Třináctá finanční zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o Evropském zemědělském a záručním fondu: rozpočtový rok 2019Navrženo k projednání
10442/20COM(2020) 429 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Radě přidružení EU-Střední Amerika ve vztahu ke změnám dodatku 2 a vysvětlivkám k článkům 15, 16, 19, 20 a 30 přílohy II Dohody zakládající přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Střední Amerikou na straně druhéNavrženo k projednání
10435/20COM(2020) 474 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Odolnost proti nedostatku kritických surovin: zmapování cesty k lepšímu zabezpečení a udržitelnostiNavrženo k projednání
10424/20COM(2020) 476 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění Evropského energetického programu pro hospodářské oživení a o využívání Evropského fondu pro energetickou účinnostNavrženo k projednání
10417/20COM(2020) 435 finalNávrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se v souladu s článkem 19 směrnice 2003/96/ES Německu povoluje uplatňovat sníženou sazbu daně na elektřinu dodávanou přímo plavidlům v kotvištích přístavůNavrženo k projednání
10404/20COM(2020) 414 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve Smíšeném výboru zřízeném Evropsko-středomořskou prozatímní dohodou o přidružení týkající se obchodu a spolupráce mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Organizací pro osvobození Palestiny (OOP) ve prospěch palestinské samosprávy na Západním břehu Jordánu a v Pásmu Gazy na straně druhé, pokud jde o změnu protokolu 3 k uvedené dohodě o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráceNavrženo k projednání

<<1234567>>ISP (příhlásit)