Celkem nalezeno 1615 dokumentů. (3. strana, celkem 108 stran)

KódReferenceNázevStav
 6816/20COM(2020) 113 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, nařízení (EU) č. 1301/2013 a nařízení (EU) č. 508/2014, pokud jde o specifická opatření pro aktivaci investic do systémů zdravotní péče členských států a do jiných odvětví jejich ekonomik v reakci na koronavirovou nákazu COVID-19 [investiční iniciativa pro reakci na koronavirus]Navrženo k projednání
 6797/20COM(2020) 111 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EHS) č. 95/93 o společných pravidlech pro přidělování letištních časů na letištích SpolečenstvíNavrženo k projednání
 6783/20COM(2020) 103 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Strategie pro udržitelnou a digitální Evropu zaměřená na malé a střední podnikyNavrženo k projednání
 6782/20COM(2020) 102 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Nová průmyslová strategie pro EvropuNavrženo k projednání
 6779/20COM(2020) 93 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Identifikace a řešení překážek pro jednotný trhNavrženo k projednání
 6778/20COM(2020) 94 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Dlouhodobý akční plán pro lepší provádění a prosazování pravidel jednotného trhuNavrženo k projednání
 6766/20COM(2020) 98 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Nový akční plán pro oběhové hospodářství - Čistší a konkurenceschopnější EvropaNavrženo k projednání
 6703/20JOIN(2020) 4 finalSpolečné sdělení Evropskému parlamentu a Radě - Na cestě ke komplexní strategii pro AfrikuNavrženo k projednání
 6697/20COM(2020) 77 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výkonu přenesené pravomoci Komise přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s čl. 18 odst. 2 směrnice 2014/45/EU, čl. 7 odst. 2 směrnice 1999/37/ES a čl. 22 odst. 2 směrnice 2014/47/EUNavrženo k projednání
 6678/20COM(2020) 152 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Unie rovnosti: strategie pro rovnost žen a mužů na období 2020–2025Navrženo k projednání
 6648/20COM(2020) 101 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o provádění akčního plánu EU na období 2017–2019 pro boj proti rozdílům v odměňování žen a mužůNavrženo k projednání
 6587/20COM(2020) 92 finalNávrh rozhodnutí Rady o prodloužení nároku koprodukcí stanoveného v článku 5 Protokolu o kulturní spolupráci připojeného k Dohodě o volném obchodu mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhéNavrženo k projednání
 6556/20COM(2020) 78 finalNávrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o Evropském roku železnice (2021)Navrženo k projednání
 6547/20COM(2020) 80 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro dosažení klimatické neutrality a mění nařízení (EU) 2018/1999 (evropský právní rámec pro klima)Navrženo k projednání
 6546/20COM(2020) 87 finalNávrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2019/1838, pokud jde o některá rybolovná práva pro rok 2020 v Baltském moři a jiných vodách, a opravuje a mění nařízení (EU) 2020/123, pokud jde o některá rybolovná práva pro rok 2020 ve vodách Unie a mimo UniiNavrženo k projednání

<<1234567>>ISP (příhlásit)