Dokumenty EU

Zpravodajkou Mgr. Helena Langšádlová

Celkem nalezeno 29 dokumentů. (2. strana, celkem 2 strany)

KódReferenceNázevStav
 7029/20JOIN(2020) 5 finalSpolečné sdělení Evropskému parlamentu a Radě - Akční plán EU pro lidská práva a demokracii na období 2020-2024Projednáno a přijato usnesení
10372/19JOIN(2019) 12 finalSpolečné sdělení Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Zpráva o provádění akčního plánu proti dezinformacímVzato na vědomí
 7985/19COM(2019) 143 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Výjimka pro centrální banku Čínské lidové republiky podle nařízení o trzích finančních nástrojů (MiFIR)Projednáno a přijato usnesení
 7566/19JOIN(2019) 5 finalSpolečné sdělení Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - EU-Čína – Strategický výhledProjednáno a přijato usnesení
 7296/19COM(2019) 126 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - Zpráva o pokroku v provádění evropského programu pro migraciProjednáno a přijato usnesení
12193/18COM(2018) 635 finalCommunication from the Commission to the European Parliament and the Council - Enhancing legal pathways to Europe: an indispensable part of a balanced and comprehensive migration policy - A contribution from the European Commission to the Leaders’ meeting in Salzburg on 19-20 September 2018 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Posílení legálních cest do Evropy: nezbytná součást vyrovnané a komplexní migrační politiky - Příspěvek Evropské komise k setkání vedoucích představitelů v Salzburgu ve dnech 19. - 20. září 2018Bere na vědomí s doporučením
12142/18COM(2018) 644 finalCommunication from the Commission - Towards a more efficient financial architecture for investment outside the European Union - Sdělení Komise - Na cestě k účinnějšímu finančnímu uspořádání pro investice mimo Evropskou uniiVzato na vědomí
12099/18COM(2018) 634 finalProposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on common standards and procedures in Member States for returning illegally staying third-country nationals (recast) - A contribution from the European Commission to the Leaders’ meeting in Salzburg on 19-20 September 2018 - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí (přepracované znění) - Příspěvek Evropské komise k setkání vedoucích představitelů v Salzburgu ve dnech 19. - 20. září 2018Vzato na vědomí
 5947/18COM(2018) 65 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Přesvědčivá perspektiva rozšíření pro západní Balkán a větší angažovanost Unie v tomto regionuVzato na vědomí

12ISP (příhlásit)