Celkem nalezeno 2180 dokumentů. (142. strana, celkem 146 stran)

KódReferenceNázevStav
11723/10KOM(2010) 349 v konečném zněníNávrh nařízení Rady (EU) č. ../2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 147/2003 o některých omezujících opatřeních vůči SomálskuVzato na vědomí
11711/10KOM(2010) 356 v konečném zněníSDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ - Průběžná zpráva o stavu vývoje roamingových služeb v Evropské uniiVzato na vědomí
11682/10KOM(2010) 332 v konečném zněníNávrh rozhodnutí Rady a zástupců vlád členských států Evropské unie zasedajících v Radě o uzavření Evropsko-středomořské dohody v oblasti letectví mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhéVzato na vědomí
11677/10KOM(2010) 303 v konečném zněníNávrh rozhodnutí Rady a zástupců vlád členských států Evropské unie zasedajících v Radě o podpisu a prozatímním uplatňování Evropsko-středomořské dohody v oblasti letectví uzavřené mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhéVzato na vědomí
11676/10KOM(2010) 338 v konečném zněníNávrh rozhodnutí Rady a zástupců vlád členských států Evropské unie zasedajících v Radě o podpisu a prozatímním uplatňování Dohody o společném leteckém prostoru mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé 
11647/10KOM(2010) 335 v konečném zněníZpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu - Výroční zpráva za rok 2010 o politikách rozvoje a vnější pomoci Evropské unie a o jejich provádění v roce 2009Vzato na vědomí
11641/10KOM(2010) 322 v konečném zněníNávrh rozhodnutí Rady o uzavření dohody ve formě protokolu mezi Evropskou unií a Jordánským hášimovským královstvím, kterou se zřizuje mechanismus pro urovnávání sporů použitelný na spory v rámci obchodních ustanovení Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhéVzato na vědomí
11638/10KOM(2010) 321 v konečném zněníNávrh rozhodnutí Rady o schválení podpisu dohody ve formě protokolu mezi Evropskou unií a Jordánským hášimovským královstvím, kterou se zřizuje mechanismus pro urovnávání sporů použitelný na spory v rámci obchodních ustanovení Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhéVzato na vědomí
11627/10KOM(2010) 330 v konečném zněníZpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu o pokroku dosaženém v opatřeních pro zabezpečení dodávek elektřiny a investic do infrastrukturyVzato na vědomí
11620/10KOM(2010) 336 v konečném zněníNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. xxxx/ 2010 ze dne , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 (jednotné nařízení o společné organizaci trhů), pokud jde o státní podporu poskytovanou v rámci německého lihového monopoluVzato na vědomí
11619/10KOM(2010) 337 v konečném zněníZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o německém lihovém monopoluVzato na vědomí
11610/10KOM(2010) 326 v konečném zněníNávrh rozhodnutí Rady o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Marockým královstvím, kterou se zřizuje mechanismus pro urovnávání sporůVzato na vědomí
11609/10KOM(2010) 328 v konečném zněníNávrh rozhodnutí Rady o schválení podpisu dohody mezi Evropskou unií a Marockým královstvím, kterou se zřizuje mechanismus pro urovnávání sporůVzato na vědomí
11599/10KOM(2010) 281 v konečném zněníSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Účetnímu dvoru - Shrnutí výsledků práce Komise za rok 2009Vzato na vědomí
11582/10KOM(2010) 331 v konečném zněníNávrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o trvání povinnosti dodržovat minimální základní sazbuBere na vědomí, souhlasí s rámcovou pozicí vlády k dokumentu

<<138139140141142143144145146>>ISP (příhlásit)