Celkem nalezeno 2121 dokumentů. (132. strana, celkem 142 stran)

KódReferenceNázevStav
13729/10KOM(2010) 478 v konečném zněníNávrh doporučení Rady - Mládež v pohybu - podpora mobility mladých lidí ve vzděláváníVzato na vědomí
13726/10KOM(2010) 477 v konečném zněníSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Mládež v pohybu: Iniciativa zaměřená na rozvinutí potenciálu mladých lidí, aby mohla Evropa růst rozumným a udržitelným způsobem, ze kterého budou mít prospěch všichniVzato na vědomí
13619/10KOM(2010) 470 v konečném zněníNávrh nařízení Rady, kterým se pro rok 2011 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském mořiVzato na vědomí
13615/10KOM(2010) 460 v konečném zněníNávrh rozhodnutí Rady o podpisu Rámcové dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Filipínskou republikou na straně druhéVzato na vědomí
13576/10KOM(2010) 501 v konečném zněníZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě První zpráva o účincích reformy programu POSEI z roku 2006Vzato na vědomí
13575/10KOM(2010) 498 v konečném zněníNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. ../.., kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů UnieVzato na vědomí
13562/10KOM(2010) 429 v konečném zněníZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2005 ze dne 26. října 2005 o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Společenství nebo je opouštějící podle článku 10 tohoto nařízeníVzato na vědomí
13551/10KOM(2010) 464 v konečném zněníZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o činnosti Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci v roce 2009Vzato na vědomí
13507/10KOM(2010) 428 v konečném zněníZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ na základě článku 22 rámcového rozhodnutí Rady 2006/783/SVV ze dne 6. října 2006 o uplatňování zásady vzájemného uznávání příkazů ke konfiskaciVzato na vědomí
13486/10KOM(2010) 458 v konečném zněníZpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu o působení Evropské rady pro výzkum a plnění cílů stanovených ve zvláštním programu "Myšlenky" v roce 2009Vzato na vědomí
13455/10KOM(2010) 461 v konečném zněníSDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ - ZNALOSTI V NÁMOŘNÍ OBLASTI 2020: Sběr údajů o moři a pozorování za účelem inteligentního a udržitelného rozvojeVzato na vědomí
13450/10KOM(2010) 444 v konečném zněníNávrh rozhodnutí Rady o nezařazení 1,3-dichlorprop-1-enu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHSVzato na vědomí
13440/10KOM(2010) 443 v konečném zněníZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě Zpráva o obnově použitých zdravotnických prostředků v Evropské unii podle článku 12a směrnice 93/42/EHSVzato na vědomí
13404/10KOM(2010) 465 v konečném zněníZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o uplatňování směrnice 2005/85/ES ze dne 1. prosince 2005 o minimálních normách pro řízení v členských státech pro přiznávání a odnímání postavení uprchlíkaVzato na vědomí
13395/10KOM(2010) 418 v konečném zněníZpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu o činnosti Záručního fonduVzato na vědomí

<<128129130131132133134135136>>ISP (příhlásit)