Celkem nalezeno 2004 dokumentů. (129. strana, celkem 134 stran)

KódReferenceNázevStav
13343/17COM(2017) 599 finalNávrh rozhodnutí Rady o finančních příspěvcích členských států určených na financování Evropského rozvojového fondu, včetně třetí splátky na rok 2017Vzato na vědomí bez projednávání
13286/17COM(2017) 572 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Zajistit lepší fungování zadávání veřejných zakázek v Evropě a pro EvropuVzato na vědomí bez projednávání
13277/17COM(2017) 592 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o dokončení bankovní unieVzato na vědomí bez projednávání
13274/17COM(2017) 591 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o jednotném mechanismu dohledu zřízeném podle nařízení (EU) č. 1024/2013Vzato na vědomí bez projednávání
13184/17COM(2017) 590 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o posouzení evropské normy pro elektronickou fakturaci podle směrnice 2014/55/EUVzato na vědomí bez projednávání
13161/17COM(2017) 563 finalNávrh doporučení Rady o Evropském rámci pro kvalitní a efektivní učňovskou přípravuVzato na vědomí bez projednávání
13147/17COM(2017) 586 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Hodnocení třetího programu činnosti Unie v oblasti zdraví (2014–2020) v polovině období podle nařízení (EU) č. 208/2014, kterým se zavádí třetí program činnosti Unie v oblasti zdraví (2014–2020)Vzato na vědomí bez projednávání
13138/17COM(2017) 587 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o národních akčních plánech členských států a o pokroku při provádění směrnice 2009/128/ES o udržitelném používání pesticidůVzato na vědomí bez projednávání
13120/17COM(2017) 602 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v příslušných výborech Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů, pokud jde o návrhy změn předpisů OSN č. 12, 14, 16, 17, 43, 44, 46, 48, 49, 110, 121, 129 a 134, celosvětových technických předpisů OSN č. 6 a 15, jednacího řádu WP.29 a obecných pokynů k regulačním postupům OSN a přechodným ustanovením v předpisech OSN a pokud jde o návrhy tří nových předpisů OSN, jednoho nového celosvětového technického předpisu OSN a návrhu nového vzájemného usneseníVzato na vědomí bez projednávání
13094/17COM(2017) 585 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Třetí výroční zpráva o provádění obchodní dohody mezi EU a Kolumbií a PeruVzato na vědomí bez projednávání
13043/17COM(2017) 584 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru pro obchod, pokud jde o změnu přílohy XII Obchodní dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé, jež v souladu s ustanoveními hlavy VI („Veřejné zakázky“) stanoví seznam kolumbijských zadavatelůVzato na vědomí bez projednávání
13017/17COM(2017) 583 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Můj region, má Evropa, naše budoucnost: sedmá zpráva o hospodářské, sociální a územní soudržnostiVzato na vědomí bez projednávání
12993/17COM(2017) 574 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat v Podvýboru pro cla zřízeném Dohodou o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé, pokud jde o nahrazení protokolu I k uvedené dohodě o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce novým protokolem, který odkazuje na Regionální úmluvu o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původuVzato na vědomí bez projednávání
12977/17COM(2017) 573 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Podpora investic prostřednictvím dobrovolného posouzení ex ante aspektů zadávání veřejných zakázek pro velké projekty infrastrukturyVzato na vědomí bez projednávání
12963/17COM(2017) 565 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o změny výše prostředků na hospodářskou, sociální a územní soudržnost a prostředků v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost a v rámci cíle Evropská územní spolupráceVzato na vědomí bez projednávání

<<125126127128129130131132133>>ISP (příhlásit)