Celkem nalezeno 1915 dokumentů. (121. strana, celkem 128 stran)

KódReferenceNázevStav
13773/17COM(2017) 621 finalNávrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Norským královstvím o správní spolupráci, boji proti podvodům a vymáhání pohledávek v oblasti daně z přidané hodnoty jménem Evropské unieVzato na vědomí bez projednávání
13721/17C(2017) 6950 finalCommission Recommendation of 18.10.2017 on immediate steps to prevent misuse of explosives precursors - Doporučení Komise ze dne 18.10.2017 o okamžitých krocích k předcházení zneužívání prekurzorů výbušninVzato na vědomí bez projednávání
13719/17COM(2017) 627 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Radě členů Mezinárodní rady pro olivyVzato na vědomí bez projednávání
13715/17COM(2017) 623 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance - Silnější a obnovené strategické partnerství s nejvzdálenějšími regiony EUVzato na vědomí bez projednávání
13714/17COM(2017) 594 finalZpráva Komise o činnosti výborů v roce 2016Vzato na vědomí bez projednávání
13694/17JOIN(2017) 39 finalSpolečný návrh nařízení Rady o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve VenezueleVzato na vědomí bez projednávání
13691/17JOIN(2017) 42 finalSpolečný návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (EU) 2017/1509 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republiceVzato na vědomí bez projednávání
13659/17COM(2017) 619 finalNávrh nařízení Rady, kterým se pro hospodářský rok 1999/2000 stanoví částky na dávky z výroby a koeficient pro výpočet doplňkové dávky v odvětví cukru a kterým se pro hospodářský rok 2000/2001 stanoví částky na dávky z výroby v odvětví cukruVzato na vědomí bez projednávání
13607/17COM(2017) 616 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění programů Galileo a EGNOS a o činnosti Agentury pro evropský GNSSVzato na vědomí bez projednávání
13603/17COM(2017) 618 finalNávrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na základě žádosti z Finska – EGF/2017/005 FI/RetailVzato na vědomí bez projednávání
13601/17COM(2017) 613 finalNávrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na základě žádosti Řecka – EGF/2017/003 GR/Attica retailVzato na vědomí bez projednávání
13599/17COM(2017) 617 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Hodnocení programu Copernicus v polovině období (2014-2020)Vzato na vědomí bez projednávání
13598/17COM(2017) 614 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Výroční zpráva o provádění dohody o volném obchodu mezi EU a KoreouVzato na vědomí bez projednávání
13583/17COM(2017) 593 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v rámci smíšeného výboru zřízeného Úmluvou o zjednodušení formalit ve zbožovém styku ze dne 20. května 1987, pokud jde o návrhy na změny uvedené úmluvyVzato na vědomí bez projednávání
13582/17COM(2017) 625 finalNávrh rozhodnutí Rady o finančních příspěvcích členských států určených na financování Evropského rozvojového fondu, včetně stropu na rok 2019, výše příspěvku na rok 2018, první splátky na rok 2018 a orientační nezávazné prognózy očekávaných ročních objemů příspěvků na roky 2020 a 2021Vzato na vědomí bez projednávání

<<117118119120121122123124125>>ISP (příhlásit)