Celkem nalezeno 1915 dokumentů. (120. strana, celkem 128 stran)

KódReferenceNázevStav
14035/17COM(2017) 638 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně jednacího řádu Smíšeného výboru EHPVzato na vědomí bez projednávání
13999/17COM(2017) 644 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru velvyslanců AKT-EU k provádění článku 68 dohody o partnerství AKT-EUVzato na vědomí bez projednávání
13993/17COM(2017) 642 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů k hodnocení programu LIFE v polovině obdobíVzato na vědomí bez projednávání
13952/17COM(2017) 717 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Radě ministrů Energetického společenství a ve stálé skupině na vysoké úrovni Energetického společenství (Priština, 14. prosince 2017)Vzato na vědomí bez projednávání
13937/17JOIN(2017) 40 finalSpolečný návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Unie ve Smíšeném ministerském výboru a ve Smíšeném výboru pro spolupráci zřízených Dohodou o strategickém partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kanadou na straně druhé k přijetí jednacího řádu Smíšeného ministerského výboru, mandátu Smíšeného výboru pro spolupráci a mandátů podvýborů zřízených Smíšeným výborem pro spolupráciVzato na vědomí bez projednávání
13933/17COM(2017) 636 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o činnostech Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci v letech 2015 a 2016Vzato na vědomí bez projednávání
13927/17COM(2017) 637 finalPozměněný návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o některých aspektech smluv o prodeji zboží online a jinými prostředky na dálku, kterou se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/22/ES a kterou se zrušuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ESVzato na vědomí bez projednávání
13904/17COM(2017) 632 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o pravidlech ke služebnímu řádu přijatých orgánem oprávněným ke jmenování v rámci jednotlivých orgánůVzato na vědomí bez projednávání
13902/17COM(2017) 628 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na třicátém sedmém zasedání stálého výboru Úmluvy o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť, pokud jde o změnu přílohy II této úmluvyVzato na vědomí bez projednávání
13837/17COM(2017) 650 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Pracovní program Komise na rok 2018: agenda pro jednotnější, silnější a demokratičtější EvropuVzato na vědomí bez projednávání
13824/17COM(2017) 651 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Dokončení programu zlepšování právní úpravy: lepší řešení v zájmu dosažení lepších výsledkůVzato na vědomí bez projednávání
13780/17COM(2017) 645 finalNávrh nařízení Rady, kterým se pro rok 2018 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populacíVzato na vědomí bez projednávání
13779/17COM(2017) 626 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Situace v oblasti pediatrických léčivých přípravků v EU – Deset let uplatňování nařízení o léčivých přípravcích pro pediatrické použitíVzato na vědomí bez projednávání
13777/17COM(2017) 635 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Radě ministrů zřízené podle Smlouvy o založení Dopravního společenstvíVzato na vědomí bez projednávání
13774/17COM(2017) 624 finalNávrh rozhodnutí Rady o podpisu Dohody mezi Evropskou unií a Norským královstvím o správní spolupráci, boji proti podvodům a vymáhání pohledávek v oblasti daně z přidané hodnoty jménem Evropské unieVzato na vědomí bez projednávání

<<116117118119120121122123124>>ISP (příhlásit)