Celkem nalezeno 1928 dokumentů. (115. strana, celkem 129 stran)

KódReferenceNázevStav
15521/17COM(2017) 741 finalSdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o hodnocení v polovině období programu výměny, pomoci a odborného vzdělávání na ochranu eura proti padělání (program Pericles 2020)Vzato na vědomí bez projednávání
15512/17JOIN(2017) 44 finalSpolečný návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru zřízeném podle Dohody o partnerství, vztazích a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Novým Zélandem na straně druhé, pokud jde o přijetí rozhodnutí o jednacím řádu Smíšeného výboru a přijetí mandátů jeho podvýborů a pracovních skupinVzato na vědomí bez projednávání
15473/17COM(2017) 727 finalZpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu provádění směrnice 2010/75/EU a o závěrečných zprávách podle předchozích právních předpisůVzato na vědomí bez projednávání
15472/17COM(2017) 725 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o zavádění, fungování a účinnosti domény nejvyšší úrovně .euVzato na vědomí bez projednávání
15439/17COM(2017) 680 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výkonu pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci svěřené Komisi podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/63/EU ze dne 22. září 2010 o ochraně zvířat používaných pro vědecké účelyVzato na vědomí bez projednávání
15438/17COM(2017) 728 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Zpráva o opatřeních navazujících na strategii EU pro vymýcení obchodu s lidmi a stanovení dalších konkrétních opatřeníVzato na vědomí bez projednávání
15426/17COM(2017) 726 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně to přílohy XX (Životní prostřední) k Dohodě o EHPVzato na vědomí bez projednávání
15421/17COM(2017) 733 finalNávrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1388/2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobkyVzato na vědomí bez projednávání
15397/17COM(2017) 711 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy XIII (Doprava) Dohody o EHPVzato na vědomí bez projednávání
15389/17COM(2017) 709 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který se má jménem Evropské unie zaujmout ve Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy XI (Elektronické komunikace, audiovizuální služby a informační společnost) Dohody o EHPVzato na vědomí bez projednávání
15388/17COM(2017) 697 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru - Průběžné hodnocení programu Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu 2014-2018Vzato na vědomí bez projednávání
15387/17COM(2017) 698 finalNávrh nařízení Rady o programu Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu (2019–2020), který doplňuje Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovaceVzato na vědomí bez projednávání
15382/17COM(2017) 723 finalNávrh rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie a jejích členských států třetího dodatkového protokolu k Dohodě o hospodářském partnerství, politické koordinaci a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Spojenými státy mexickými na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské uniiVzato na vědomí bez projednávání
15379/17COM(2017) 722 finalNávrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Evropské unie a jejích členských států a prozatímním provádění třetího dodatkového protokolu k Dohodě o hospodářském partnerství, politické koordinaci a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Spojenými státy mexickými na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské uniiVzato na vědomí bez projednávání
15374/17COM(2017) 719 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšené radě ustavené Dohodou o hospodářském partnerství, politické koordinaci a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Spojenými státy mexickými na straně druhé, s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské uniiVzato na vědomí bez projednávání

<<111112113114115116117118119>>ISP (příhlásit)