Celkem nalezeno 1827 dokumentů. (1. strana, celkem 122 stran)

KódReferenceNázevStav
10088/20COM(2020) 351 finalReport from the Commission to the European Parliament and the Council on the exercise of the power to adopt delegated acts conferred on the Commission pursuant to Directive (EU) 2015/2193 on the limitation of emissions of certain pollutants into air from medium combustion plants - Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výkonu pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci svěřené Komisi podle směrnice (EU) 2015/2193 o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší ze středních spalovacích zařízeníNavrženo k projednání
10086/20COM(2020) 355 finalProposal for a Council Decision on the AIEM tax applicable in the Canary Islands - Návrh rozhodnutí Rady o dani AIEM uplatňované na Kanárských ostrovechNavrženo k projednání
10084/20COM(2020) 354 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výkonu pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci svěřené Komisi podle nařízení (EU) 2016/792 o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen a indexu cen bytových nemovitostíNavrženo k projednání
10063/20COM(2020) 346 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě a Účetnímu dvoru o řízení záručního fondu Evropského fondu pro udržitelný rozvojNavrženo k projednání
10060/20COM(2020) 342 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě podle čl. 14 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/880 ze dne 17. dubna 2019 o vstupu a dovozu kulturních statkůNavrženo k projednání
10059/20COM(2020) 341 finalNávrh rozhodnutí Rady o podpisu Dobrovolné dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Honduraskou republikou pro prosazování práva a správu v oblasti lesnictví a obchod s dřevařskými výrobky vstupujícími na území Evropské unie jménem UnieNavrženo k projednání
10058/20COM(2020) 340 finalNávrh rozhodnutí Rady o uzavření Dobrovolné dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Honduraskou republikou pro prosazování práva a správu v oblasti lesnictví a obchod s dřevařskými výrobky vstupujícími na území Evropské unieNavrženo k projednání
10041/20COM(2020) 343 finalReport from the Commission to the European Parliament and the Council on the review of Regulation (EU) 2019/125 of 16 January 2019 concerning trade in certain goods which could be used for capital punishment, torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment - Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o přezkumu nařízení (EU) 2019/125 ze dne 16. ledna 2019 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestáníNavrženo k projednání
10035/20COM(2020) 608 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Akční plán EU proti nedovolenému obchodování s palnými zbraněmi na období 2020–2025Navrženo k projednání
10034/20JOIN(2020) 13 finalSpolečná zpráva Evropskému parlamentu a Radě - Zvláštní administrativní oblast Hongkong: výroční zpráva za rok 2019Navrženo k projednání
10032/20JOIN(2020) 12 finalSpolečná zpráva Evropskému parlamentu a Radě - Zvláštní administrativní oblast Macao: výroční zpráva za rok 2019Navrženo k projednání
10027/20COM(2020) 332 finalNávrh rozhodnutí Rady, kterým se povoluje Francii uplatňovat sníženou sazbu některých nepřímých daní na „tradiční“ rum vyrobený na Guadeloupu, ve Francouzské Guyaně, na Martiniku a RéunionuNavrženo k projednání
10010/20COM(2020) 605 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o strategii bezpečnostní unie EUNavrženo k projednání
 9977/20COM(2020) 607 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Strategie EU pro účinnější boj proti pohlavnímu zneužívání dětíNavrženo k projednání
 9976/20COM(2020) 623 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice (EU) 2016/798, pokud jde o uplatňování pravidel bezpečnosti a interoperability železnic na pevné spojení v Lamanšském průlivuNavrženo k projednání

12345>>ISP (příhlásit)