Dokumenty EU

Zpravodajem Ing. Jan Špika

Celkem nalezeny 4 dokumenty.

KódReferenceNázevStav
 7555/09KOM(2009) 115 v konečném zněníSdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu - Zpráva o pokroku při vytváření vnitřního trhu s plynem a elektřinouVzato na vědomí
17606/08KOM(2008) 859 v konečném zněníSdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě týkající se revize víceletého finančního rámce (2007-2013) Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění interinstitucionální dohoda ze dne 17. května 2006 o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení, pokud jde o víceletý finanční rámecVzato na vědomí
15908/08KOM(2008) 772 v konečném zněníSdělení Komise - Energetická účinnost: plnění 20% cílové hodnotyVzato na vědomí
15907/08KOM(2008) 771 v konečném zněníSdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Evropa může ušetřit více energie kombinovanou výrobou tepla a elektřinyBere na vědomí s doporučením


ISP (příhlásit)