Dokumenty EU

Zpravodajem Ing. Josef Šenfeld

Celkem nalezeny 3 dokumenty.

KódReferenceNázevStav
 8194/14COM(2014) 179 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Akční plán pro budoucnost ekologické produkce v Evropské uniiBere na vědomí, souhlasí s rámcovou pozicí vlády k dokumentu
 7956/14COM(2014) 180 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o ekologické produkci a označování ekologických produktů, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. XXX/XXX [nařízení o úředních kontrolách]a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007Bere na vědomí, souhlasí s rámcovou pozicí vlády k dokumentu
 5958/14COM(2014) 32 finalNávrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013 a nařízení (EU) č. 1306/2013, pokud jde o režim podpory na dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka do vzdělávacích zařízeníVzato na vědomí


ISP (příhlásit)