Celkem nalezeno 1529 dokumentů. (97. strana, celkem 102 stran)

KódReferenceNázevStav
13424/17COM(2017) 606 finalNávrh rozhodnutí Rady o uzavření Úmluvy Rady Evropy o prevenci terorismu (CETS č. 196) jménem Evropské unieVzato na vědomí bez projednávání
13408/17JOIN(2017) 50 finalSpolečný návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismuVzato na vědomí bez projednávání
13389/17COM(2017) 596 finalNávrh rozhodnutí Rady o podpisu Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Norským královstvím o dodatečných obchodních preferencích pro zemědělské produkty jménem Evropské unieVzato na vědomí bez projednávání
13377/17COM(2017) 598 finalZpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu - 35. výroční zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu o antidumpingových, antisubvenčních a ochranných činnostech EU (2016)Vzato na vědomí bez projednávání
13354/17COM(2017) 595 finalNávrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Norským královstvím o dodatečných obchodních preferencích pro zemědělské produktyVzato na vědomí bez projednávání
13343/17COM(2017) 599 finalNávrh rozhodnutí Rady o finančních příspěvcích členských států určených na financování Evropského rozvojového fondu, včetně třetí splátky na rok 2017Vzato na vědomí bez projednávání
13286/17COM(2017) 572 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Zajistit lepší fungování zadávání veřejných zakázek v Evropě a pro EvropuVzato na vědomí bez projednávání
13277/17COM(2017) 592 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o dokončení bankovní unieVzato na vědomí bez projednávání
13274/17COM(2017) 591 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o jednotném mechanismu dohledu zřízeném podle nařízení (EU) č. 1024/2013Vzato na vědomí bez projednávání
13184/17COM(2017) 590 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o posouzení evropské normy pro elektronickou fakturaci podle směrnice 2014/55/EUVzato na vědomí bez projednávání
13161/17COM(2017) 563 finalNávrh doporučení Rady o Evropském rámci pro kvalitní a efektivní učňovskou přípravuVzato na vědomí bez projednávání
13147/17COM(2017) 586 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Hodnocení třetího programu činnosti Unie v oblasti zdraví (2014–2020) v polovině období podle nařízení (EU) č. 208/2014, kterým se zavádí třetí program činnosti Unie v oblasti zdraví (2014–2020)Vzato na vědomí bez projednávání
13138/17COM(2017) 587 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o národních akčních plánech členských států a o pokroku při provádění směrnice 2009/128/ES o udržitelném používání pesticidůVzato na vědomí bez projednávání
13120/17COM(2017) 602 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v příslušných výborech Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů, pokud jde o návrhy změn předpisů OSN č. 12, 14, 16, 17, 43, 44, 46, 48, 49, 110, 121, 129 a 134, celosvětových technických předpisů OSN č. 6 a 15, jednacího řádu WP.29 a obecných pokynů k regulačním postupům OSN a přechodným ustanovením v předpisech OSN a pokud jde o návrhy tří nových předpisů OSN, jednoho nového celosvětového technického předpisu OSN a návrhu nového vzájemného usneseníVzato na vědomí bez projednávání
13094/17COM(2017) 585 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Třetí výroční zpráva o provádění obchodní dohody mezi EU a Kolumbií a PeruVzato na vědomí bez projednávání

<<93949596979899100101>>ISP (příhlásit)