Celkem nalezeno 1834 dokumentů. (87. strana, celkem 123 stran)

KódReferenceNázevStav
 9075/18COM(2018) 277 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zjednodušení opatření na zlepšení realizace transevropské dopravní sítěVzato na vědomí bez projednávání
 9072/18COM(2018) 301 finalCommunication from the Commission - Progress report on the Implementation of the European Agenda on Migration - Sdělení Komise - Zpráva o pokroku při provádění Evropského programu pro migraciBere na vědomí, souhlasí s rámcovou pozicí vlády k dokumentu
 9070/18COM(2018) 295 finalNávrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a vládou Čínské lidové republiky o některých aspektech leteckých služeb jménem UnieVzato na vědomí bez projednávání
 9069/18COM(2018) 294 finalNávrh rozhodnutí Rady o podpisu Dohody mezi Evropskou unií a vládou Čínské lidové republiky o některých aspektech leteckých služeb jménem UnieVzato na vědomí bez projednávání
 9060/18COM(2018) 279 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o elektronických informacích o nákladní dopravěVzato na vědomí bez projednávání
 9051/18COM(2018) 278 final, SWD(2018) 181 final, SWD(2018) 182 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a European Maritime Single Window environment and repealing Directive 2010/65/EU - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje jednotný portál pro evropskou námořní dopravu a ruší směrnice 2010/65/EUVzato na vědomí bez projednávání
 9048/18COM(2018) 330 finalCommunication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - A Europe that protects: Clean air for all - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Evropa, která chrání: čistý vzduch pro všechnyBere na vědomí, souhlasí s rámcovou pozicí vlády k dokumentu
 9040/18COM(2018) 274 finalProposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2008/96/EC on road infrastructure safety management - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2008/96/ES o řízení bezpečnosti silniční infrastrukturyBere na vědomí s doporučením
 9036/18COM(2018) 303 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the creation of a European network of immigration liaison officers (recast) - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vytvoření Evropské sítě styčných úředníků pro přistěhovalectví (přepracované znění)Vzato na vědomí
 9035/18COM(2018) 291 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve smíšeném výboru zřízeném dohodou o mezinárodní příležitostné přepravě cestujících autokary a autobusy (dohoda Interbus) k návrhu rozhodnutí uvedeného výboru č. x/xxxxVzato na vědomí bez projednávání
 9033/18COM(2018) 290 finalNávrh rozhodnutí Rady o podpisu, jménem Evropské unie, protokolu, kterým se mění dohoda o mezinárodní příležitostné přepravě cestujících autokary a autobusy (dohoda Interbus) rozšířením možnosti přistoupení na Marocké královstvíVzato na vědomí bez projednávání
 9025/18COM(2018) 288 finalNávrh rozhodnutí Rady o podpisu protokolu k dohodě o mezinárodní příležitostné přepravě cestujících autokary a autobusy (dohoda Interbus), který se týká mezinárodní linkové a zvláštní linkové přepravy cestujících autokary a autobusy, jménem Evropské unieVzato na vědomí bez projednávání
 9018/18COM(2018) 263 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výkonu pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci, která byla Komisi svěřena podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/55/EU ze dne 20. listopadu 2013, kterou se mění směrnice 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací a nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu („nařízení o systému IMI“)Vzato na vědomí bez projednávání
 9006/18COM(2018) 286 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti a ochrany cestujících ve vozidle a nechráněných účastníků silničního provozu, kterým se mění nařízení (EU) 2018/... a zrušují nařízení (ES) č. 78/2009, (ES) č. 79/2009 a (ES) č. 661/2009Bere na vědomí s doporučením
 8991/18COM(2018) 289 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění a opravuje nařízení (EU) č. 167/2013 o schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozoru nad trhem s těmito vozidlyVzato na vědomí bez projednávání

<<838485868788899091>>ISP (příhlásit)