Celkem nalezeno 1928 dokumentů. (119. strana, celkem 129 stran)

KódReferenceNázevStav
14473/17COM(2017) 669Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - Zpráva o pokroku evropského programu pro migraciBere na vědomí s doporučením
14465/17COM(2017) 672 finalNávrh nařízení Rady, kterým se na rok 2018 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Černém mořiVzato na vědomí bez projednávání
14436/17COM(2017) 673 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Posilování evropské identity prostřednictvím vzdělávání a kultury - Příspěvek Evropské komise k setkání vrcholných představitelů 17. listopadu 2017 v GöteborguVzato na vědomí bez projednávání
14431/17JOIN(2017) 45 finalSpolečný návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na UkrajiněVzato na vědomí bez projednávání
14412/17COM(2017) 751 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o pokroku Rumunska v rámci mechanismu pro spolupráci a ověřováníVzato na vědomí bez projednávání
14408/17COM(2017) 750 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o pokroku, kterého dosáhlo Bulharsko v rámci mechanismu pro spolupráci a ověřováníVzato na vědomí bez projednávání
14333/17COM(2017) 652 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Širší využívání alternativních paliv- Akční plán pro zavádění infrastruktury pro alternativní paliva podle čl. 10 odst. 6 směrnice 2014/94/EU, včetně posouzení vnitrostátních rámců politiky podle čl. 10 odst. 2 směrnice 2014/94/EUBere na vědomí, souhlasí s rámcovou pozicí vlády k dokumentu
14331/17COM(2017) 731 finalNávrh nařízení Rady, kterým se dočasně pozastavují všeobecné sazby společného celního sazebníku pro některé zboží určené k namontování nebo použití v letadlech a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1147/2002Vzato na vědomí bez projednávání
14312/17COM(2017) 667 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Dosažení prosperity prostřednictvím obchodu a investic - Aktualizace společné strategie EU z roku 2007 pro pomoc na podporu obchoduVzato na vědomí bez projednávání
14291/17JOIN(2017) 43 finalSpolečný návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Unie ve Smíšené radě zřízené Dohodou o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kubánskou republikou na straně druhé, pokud jde o přijetí rozhodnutí o jednacím řádu Smíšené rady a Smíšeného výboruVzato na vědomí bez projednávání
14237/17JOIN(2017) 41 finalSpolečné sdělení Evropskému parlamentu a Radě - Jak zlepšit vojenskou mobilitu v Evropské uniiBere na vědomí, souhlasí s rámcovou pozicí vlády k dokumentu
14221/17COM(2017) 588 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve smíšeném výboru zřízeném na základě Dohody mezi Evropskou unií a Ázerbájdžánskou republikou o usnadnění udělování víz k přijetí jeho jednacího řáduVzato na vědomí bez projednávání
14217/17COM(2017) 676 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council setting emission performance standards for new passenger cars and for new light commercial vehicles as part of the Union's integrated approach to reduce CO2 emissions from light-duty vehicles and amending Regulation (EC) No 715/2007 (recast) - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily a nová lehká užitková vozidla v rámci integrovaného přístupu Unie ke snižování emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel a kterým se mění nařízení (ES) č. 715/2007 (přepracované znění)Bere na vědomí, souhlasí s rámcovou pozicí vlády k dokumentu
14215/17COM(2017) 675 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Jak dosáhnout nízkoemisní mobility - Evropská unie, která chrání naši planetu, posiluje postavení spotřebitelů a brání svůj průmysl a pracovníkyBere na vědomí, souhlasí s rámcovou pozicí vlády k dokumentu
14213/17COM(2017) 648 finalNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 92/106/EHS o zavedení společných pravidel pro určité druhy kombinované přepravy zboží mezi členskými státyBere na vědomí, souhlasí s rámcovou pozicí vlády k dokumentu

<<115116117118119120121122123>>ISP (příhlásit)