Celkem nalezeno 2102 dokumentů. (139. strana, celkem 141 stran)

KódReferenceNázevStav
10825/10KOM(2010) 286 v konečném zněníZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ - Zpráva o uplatňování doporučení Komise 2009/384/ES o politice odměňování v odvětví finančních služeb ze strany členských států EU doporučení z roku 2009 o politice odměňování v odvětví finančních služebVzato na vědomí
10823/10KOM(2010) 284 v konečném zněníZELENÁ KNIHA - Správa a řízení podniku ve finančních institucích a politika odměňováníVzato na vědomí
10822/10KOM(2010) 301 v konečném zněníSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Evropské centrální bance - Regulace finančních služeb v zájmu udržitelného růstuVzato na vědomí
10820/10KOM(2010) 264 v konečném zněníNávrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Peruánskou republikou o některých aspektech leteckých služebVzato na vědomí
10816/10KOM(2010) 263 v konečném zněníNávrh rozhodnutí Rady o podpisu a prozatímním uplatňování Dohody mezi Evropskou unií a Peruánskou republikou o některých aspektech leteckých služebVzato na vědomí
10763/10KOM(2010) 282 v konečném zněníZPRÁVA KOMISE - Zpráva o politice hospodářské soutěže za rok 2009Vzato na vědomí
10741/10KOM(2010) 297 v konečném zněníNávrh nařízení Rady o některých omezujících opatřeních vůči EritrejiVzato na vědomí
10610/10KOM(2010) 271 v konečném zněníSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o přezkumu trhů podle předpisového rámce EU (třetí zpráva) - Další kroky směrem ke konsolidaci vnitřního trhu pro elektronické komunikaceVzato na vědomí
10578/10KOM(2010) 270 v konečném zněníNávrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Austrálií, kterou se mění Dohoda o vzájemném uznávání posuzování shody, certifikátů a označování mezi Evropským společenstvím a AustráliíVzato na vědomí
10572/10KOM(2010) 269 v konečném zněníNávrh rozhodnutí Rady o podpisu, jménem Evropské unie, Dohody mezi Evropskou unií a Austrálií, kterou se mění dohoda o vzájemném uznávání posuzování shody mezi Evropským společenstvím a AustráliíVzato na vědomí
10561/10KOM(2010) 260 v konečném zněníNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropské unie (Přepracované znění)Vzato na vědomí
10505/10KOM(2010) 294 v konečném zněníNávrh ROZHODNUTÍ RADY o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici Bt11xGA21 (SYN-BTVzato na vědomí
10503/10KOM(2010) 298 v konečném zněníNávrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se obnovuje povolení pro další uvádění produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici Bt11 (SYN-BTVzato na vědomí
10502/10KOM(2010) 299 v konečném zněníNávrh ROZHODNUTÍ RADY o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MON89034xNK603 (MON-89Vzato na vědomí
10501/10KOM(2010) 277 v konečném zněníNávrh rozhodnutí Rady o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MON 88017 x MON 810 (MON-88Vzato na vědomí

<<135136137138139140141>>ISP (příhlásit)