Dokument EU 9976/20

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice (EU) 2016/798, pokud jde o uplatňování pravidel bezpečnosti a interoperability železnic na pevné spojení v Lamanšském průlivu
/kód dokumentu 9976/20, COM(2020) 623 final/ISP (příhlásit)