Dokument EU 9964/20

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/1011, pokud jde o vynětí některých referenčních hodnot směnných kurzů třetích zemí a stanovení náhradních referenčních hodnot za některé ukončované referenční hodnoty
/kód dokumentu 9964/20, COM(2020) 337 final/ISP (příhlásit)