Dokument EU 9898/18

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí kosmický program Unie a Agentura Evropské unie pro kosmický program a zrušují nařízení (EU) č. 912/2010, (EU) č. 1285/2013, (EU) č. 377/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU
/kód dokumentu 9898/18, COM(2018) 447 final, 2018/0236 (COD)/ISP (příhlásit)