Dokument EU 9843/17

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o obnoveném programu EU v oblasti vysokoškolského vzdělávání
/kód dokumentu 9843/17, COM(2017) 247 final/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Poslanecké sněmovně byl předložen dokument EU 9843/17 dne 2. 6. 2017.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 68. schůzi dne 15. 6. 2017 svým usnesením č. 406 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)