Dokument EU 9842/17

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Rozvoj škol a vynikající výuka poskytující výborný start do života
/kód dokumentu 9842/17, COM(2017) 248 final/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Poslanecké sněmovně byl předložen dokument EU 9842/17 dne 1. 6. 2017.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 68. schůzi dne 15. 6. 2017 svým usnesením č. 406 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)