Dokument EU 9640/20

Návrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/2408, kterým se Lotyšské republice povoluje uplatňovat opatření odchylující se od článku 287 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
/kód dokumentu 9640/20, COM(2020) 303 final/ISP (příhlásit)