Dokument EU 9606/18

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení programu na podporu reforem
/kód dokumentu 9606/18, COM(2018) 391 final, 2018/0213 (COD)/ISP (příhlásit)