Dokument EU 9583/20

Zpráva Komise - Souhrnná výroční zpráva za rok 2018 o provádění režimu licencí FLEGT stanoveného nařízením (ES) č. 2173/2005 ze dne 20. prosince 2005 o zavedení režimu licencí FLEGT pro dovoz dřeva do Evropského společenství
/kód dokumentu 9583/20, COM(2020) 307 final/ISP (příhlásit)