Dokument EU 9571/20

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Třetí zpráva v rámci mechanismu pro pozastavení zrušení vízové povinnosti
/kód dokumentu 9571/20, COM(2020) 325 final/ISP (příhlásit)