Dokument EU 9548/20

Návrh nařízení Rady o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé produkty rybolovu na období 2021 až 2023
/kód dokumentu 9548/20, COM(2020) 322 final/ISP (příhlásit)