Dokument EU 9509/20

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o opatřeních přijatých v návaznosti na udělení absolutoria za rozpočtový rok 2018 (shrnutí)
/kód dokumentu 9509/20, COM(2020) 311 final/ISP (příhlásit)