Dokument EU 9468/13

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zdraví zvířat
/kód dokumentu 9468/13, COM(2013) 260 final, 2013/0136 (COD)/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 9468/13 dne 15.05.2013.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 45. schůzi dne 23.05.2013 svým usnesením č. 324 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


Deskriptory EUROVOCu:bezpečnost potravin, dovoz Společenství, infekční nemoc, přeprava zvířat, prevence nemocí, šlechtění zvířat, tržní zvyklosti, veterinární inspekce, zdraví zvířat, zdravotní inspekceISP (příhlásit)