Dokument EU 9433/19

Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu o tom, jak orgány v roce 2017 využívaly nařízení Rady č. 495/77, naposledy pozměněné nařízením č. 1945/2006 (o pravidelné pracovní pohotovosti), č. 858/2004 (o zvláště náročných pracovních podmínkách) a č. 300/76, naposledy pozměněné nařízením č. 1873/2006 (o práci v nepřetržitém provozu a práci na směny)
/kód dokumentu 9433/19, COM(2019) 217 final/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 9433/19 dne 20.05.2019.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 30. schůzi dne 12.06.2019 svým usnesením č. 234 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)