Dokument EU 9305/19

Doporučení pro rozhodnutí Rady, kterým se povoluje zahájit jednání o modernizaci Smlouvy o energetické chartě
/kód dokumentu 9305/19, COM(2019) 231 final/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 9305/19 dne 15.05.2019.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 30. schůzi dne 12.06.2019 svým usnesením č. 234 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)