Dokument EU 9260/20

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the Court of Auditors - Annual Accounts of the European Commission for the Financial Year 2019 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Účetnímu dvoru - Roční účetní závěrka Evropské komise za rozpočtový rok 2019
/kód dokumentu 9260/20, COM(2020) 289 final/ISP (příhlásit)