Dokument EU 9150/20

Report from the Commission to the European Parliament, the Council and the Court of Auditors - 2019 Annual Management and Performance Report for the EU budget - Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě a Účetnímu dvoru - Výroční zpráva o řízení a výkonnosti rozpočtu EU za rok 2019
/kód dokumentu 9150/20, COM(2020) 265 final/ISP (příhlásit)