Dokument EU 9075/18

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zjednodušení opatření na zlepšení realizace transevropské dopravní sítě
/kód dokumentu 9075/18, COM(2018) 277 final, 2018/0138 (COD)/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 9075/18 dne 5.06.2018.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 13. schůzi dne 6.06.2018 svým usnesením č. 99 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)