Dokument EU 9070/18

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a vládou Čínské lidové republiky o některých aspektech leteckých služeb jménem Unie
/kód dokumentu 9070/18, COM(2018) 295 final, 2018/0147 (NLE)/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 9070/18 dne 22.05.2018.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 12. schůzi dne 24.05.2018 svým usnesením č. 91 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)