Dokument EU 9051/18

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a European Maritime Single Window environment and repealing Directive 2010/65/EU - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje jednotný portál pro evropskou námořní dopravu a ruší směrnice 2010/65/EU
/kód dokumentu 9051/18, COM(2018) 278 final, SWD(2018) 181 final, SWD(2018) 182 final, 2018/0139 (COD)/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 9051/18 dne 18.05.2018.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 12. schůzi dne 24.05.2018 svým usnesením č. 91 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)