Dokument EU 9037/13

Návrh Nařízení Evropského parlamentu a Rady o podpoře volného pohybu občanů a podniků zjednodušením přijímání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012
/kód dokumentu 9037/13, COM(2013) 228 final, 2013/0119 (COD)/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 9037/13 dne 30.04.2013.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 46. schůzi dne 30.05.2013 svým usnesením č. 330 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


Deskriptory EUROVOCu:jednotný trh, justice a vnitřní věci, mezistátní spolupráce, nemovitý majetek, obchodní rejstřík, osobní stav, princip vzájemného uznávání, registrovaná obchodní známka, správní formality, trestní rejstříkISP (příhlásit)