Dokument EU 8229/13

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení agentury Evropské unie pro spolupráci a vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (Europol) a o zrušení rozhodnutí 2009/371/SVV a 2005/681/SVV
/kód dokumentu 8229/13, COM(2013) 173 final, 2013/0091 (COD)/Deskriptory EUROVOCu:boj proti zločinu, činnost orgánu, Europol, Evropská policejní akademie, financování Společenství, jednací řád, kybernetika, počítačová kriminalita, reforma základních institucí, zprostředkování datISP (příhlásit)